1. Regler for innbruddsalarm

  FG-200-serien er utarbeidet av FG Skadeteknikk, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

 2. Håndbok i innbruddssikring

  Denne håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner.

 3. B-kravene

  Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter - innbruddssikring for næringslivet, samt register over forretningstyper.

 4. Plass-støpte hvelv - krav og beløpsgrenser

  Dokumentene er kun ment som hjelp til de som ønsker å bygge eget hvelv. Dersom hvelvet danner gjenstand for forsikringskrav, må dette avklares med det enkelte forsikringsselskap.

 5. Sikkerhetsskap - krav

  Formålet med kravene er å sikre våpen i henhold til norsk lov, samt oppbevaring av verdigjenstander og varer med mindre verdi, på en sikker måte.

 6. Regler for sikkerhetståkesystemer

  FG har sammen fagbransjen utarbeidet regler for sikkerhetståkesystemer, FG-250:2. Siste utgave av reglene er gyldig fra 1. januar 2020.

 7. Regler for fysisk sikring

  Her finner du regler for låser, elektroniske låsesystemer, ruter og hvordan ruter skal montereslåser, samt informasjon om bygningskonstruksjon og hvordan denne kan forsterkes.

 8. Krav til låsesmeder

  FG har i samarbeid med Foreningen Norske låsesmeder utformet krav til låsesmeder.

 9. Låser - informasjon og krav

  Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for lås og belag. Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

 10. Elektronisk låsesystem - krav

  Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for elektronisk avlåsing - AAK. Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

 11. Trygghetsruter - informasjon og krav

  FG har utarbeidet et dokument som beskriver krav til ulike typer FG-godkjente trygghetsruter. Sammen med Glass og Fasadeforeningen er det utarbeidet et veiledningsdokument for trygghetsruter. 

 12. Gitter - krav

  De gamle reglene fra FG har blitt erstattet med den europeiske normen EN 1627 som kan kjøpes hos standard.no.