Samtykker FG-kontroll

I henhold til GDPR skal alle som registreres inn i FG-kontroll informeres om at de registres inn i løsningen.

03.02.2022 ble det lagt ut nye vilkår for bruk av systemløsningen FG-kontroll.

Alle brukere av systemløsningen må lese og godta vilkår for å opprettholde tilgang til systemløsningen.

Det er viktig at dere som registrer inn nye brukere gir god informasjon om dette, hva systemet er og hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å slette sin bruker.

Eier, eller kontaktperson til eier (dersom eier er et foretak) får automatisk varsel om innlogging ved registrering. 

SLETT BRUKER: Ønsker du å slette din profil på FG-kontroll samt all lagret informasjon om deg i systemet?

Send en mail med ditt navn og e-postadresse benyttet som brukernavn til slettmeg@fgkontroll.no.

Etter at du er slettet fra systemet er det ikke mulig å gjenskape informasjonen som er lagret om deg.