Låser - informasjon og krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for lås og belag. Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Reglene er utarbeidet av et eget regelverksutvalg med representanter fra leverandørene, forsikringsselskap, Foreningen Norske Låsesmeder (NL) og FG.

Reglene spesifiserer krav til låsutstyr for bruk i alle områder som relateres til forsikringskrav -eller intensiver.

Reglene må leses i sammenheng med FG-112, innbruddssikring for næringslivet, og FG-111, håndbok i innbruddssikring. Reglene er å betrakte som minimumskrav.

Formålet med reglene er å klargjøre de krav som stilles til FG-godkjent lås og beslag.

Det finnes i dag europeiske standarder for flere av låstypene, men ikke for alle. Enkelte av standardene er meget sammensatte. Det er heller ikke alltid gitt at standardene har samme klasseinndeling mellom for eksempel låskasser og sylindre. Noe som igjen gjør det vanskelig å likestille til tross for at de sitter fastmontert i samme enhet.