FG-kontroll for forsikring

Systemløsningen FG-kontroll er forsikringsselskapenes tiltak. FG-kontroll administreres av Finans Norge Forsikringsdrift - FG, og gir status om utført kontroll. FG-kontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine forsikringskunder innen privat, næring og landbruk til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også inneholde kontrollrapporter for sprinkler, elkontroller og på sikt også innlemme brannalarmrapporter.

Webinar om FG-kontroll for elkontrollører (Holdt 28.10.2021)