Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

15.04.2024 Feil ved input fra Brønnøysundregister mot FG-kontroll

Når en ny eier (foretak) legges inn i FG-kontroll vil man ikke få overført navn + org.nr inn i skjemaet i FG-kontroll. Dette er en feil vi jobber med å løse. Man må derfor fylle inn navn og org.nr sammen med annen obligatoriske felter ved opprettelse. 

Bilde fra FG-kontroll systemløsning viser opprettelse av ny kunde

Adressevask 10.04.2024

Det vil utføres en adressevask 10. april hvor vi har matchet anlegg med bygningsnummer til korrekt adresse, endret kommunenummer, g.nr/b.nr. 

Viktig informasjon rundt dette: 

  1. Gjelder det feil i adresse som gjelder at eiendommen har eksempelvis nr 1A og 1B, hvor begge nummer tilhører eiendommen, men man ser helst at dette skulle vært oppført mot en av oppføringene, kan dere forsøke endre dette selv.
  2. Endringer på bygg og adresse gjøres via anlegget, på fanen bygg, og endre bygg. Endring må gjøres per oppført bygg.
  3. Benytt nedrekkspil i feltet adresse
  4. Adresse og bygg kan også rettes i "Endre adresse", dersom det er feil byggnr oppført. 

Endre adresse på bygg i anlegg

 

14.03.2024  Feil ved sprinklerrapport PDF er rettet

Feil ved sprinklerrapport PDF er rettet opp i FG-kontroll. 

Gi beskjed in du fortsatt opplever problemer med PDF med bilder. 

 

10.03.2024 Feil ved sprinklerrapport PDF

Sprinklerrapport PDF som inneholder bilder feiler når man lagrer filen ned på server/pc og åpner for å lese filen. Vi har registrert inn dette som kritisk feil og vil legge ut mer om dette og løsning så snart vi får tilbakemelding fra teknisk på problemet.

05.03.2024 Adressevask

Som tidligere informert om, forbereder vi adressevask i FG-kontroll. Dette er et arbeid som vil skje i flere steg, hvor steg 1 er planlagt gjennomført i dag, tirsdag ettermiddag. (05.03.2024)

Denne jobben vil innebære oppdatering av enkelte gateadresser på eksisterende bygg/anlegg i FG-kontroll. Dette skjer for alle fagområder og vil omfatte ca. 5000 poster.

Oppdateringen skal ikke medføre nedetid.

Vi jobber videre med oppdateringer på kommunenummer og bygningsnummer og vil komme tilbake med informasjon om dette når det nærmer seg gjennomføring av neste steg.

Situasjoner som ikke egner seg for adressevask.

Det er kontroller/anlegg i FG-kontroll som inneholder mangelfull data hvor vi ikke kan koble til bygningsnummer via en adressevask i fare for å registrere feil.

Hva kan dere gjøre?

  1. Dersom dere oppdager direkte feil i implementert adresse mot ett anlegg/bygg, ønsker vi informasjon om dette.
  2. Der det er oppført kun ett bygg på et anlegg, som eksempelvis er satt opp som «alle bygg på eiendommen eller gården», og ikke listet opp med bygningsnummer og adresse, trenger vi hjelp fra dere for å først endre denne eksisterende oppføringen, og legge denne til ett bygningsnummer og adresse, og deretter legge til resterende av bygningsnummer i anlegget. Viktig at eksisterende info oppdateres først, før ny data legges til, ellers vil det oppstå duplikater og feil i anlegget som kan trigge feil visning i anlegget.
  3. Gjelder det feil i adresse som gjelder at eiendommen har eksempelvis nr 1A og 1B, hvor begge nummer tilhører eiendommen, men man ser helst at dette skulle vært oppført mot en av oppføringene, kan dere forsøke endre dette selv,

Vi mottar veldig mange henvendelser. Endringer på bygg og adresse gjøres via anlegget, på fanen bygg, og endre bygg. Endring må gjøres per oppført bygg.

16.01.2024

Det vil bli en oppdatering av vår påloggingsmodul (KeyCloak) kl 18.30 onsdag 17. januar 2024. Dette kan medføre noen minutters nedetid for FG-kontroll systemløsning. 

 

16.11.2023 Overføring til ny driftsleverandør

Overføringen av FG-kontroll til ny driftsleverandør ble ferdigstilt 10.11.2023. Overføringen gikk smertefritt og uten problemer.

 

DRIFTSMELDING FG-kontroll – UKE 45 OG 46

Flere av FNFs systemer vil i løpet av uke 45 og 46 migreres til ny driftsleverandør. Dette vil normalt ikke føre til nedetid, men systemet kan oppleves ustabilt i perioder. Vi beklager ulempene dette kan medføre for våre brukere

Vi ber om at informasjonen videreformidles brukere og andre som kan ha nytte av den.

Ny informasjon vil legges ut på nettsiden etter behov og når oppdateringen er utført.

 

16.08.2023:

Det vil være en oppdaterting av vår påloggingsmodul Keyclock 16. august 16.30. Det vil medføre noen minutter nedetid for FG-kontroll. 

30.06.2023

FG har engasjert Norkart til adressevask i FG-kontroll. Arbeidet vil pågå i løpet av sommeren 2023. det vil si at gamle kommunenummer, gateadresser, g.nr/b.nr etter adressevask vil være oppdatert så langt det er mulig å lese av gammel matrikkel informasjon. Det vil legges ut mer informasjon når vi får en oppdatert status via Norkart etter ferien.