Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

16.08.2023:

Det vil være en oppdaterting av vår påloggingsmodul Keyclock 16. august 16.30. Det vil medføre noen minutter nedetid for FG-kontroll. 

30.06.2023

FG har engasjert Norkart til adressevask i FG-kontroll. Arbeidet vil pågå i løpet av sommeren 2023. det vil si at gamle kommunenummer, gateadresser, g.nr/b.nr etter adressevask vil være oppdatert så langt det er mulig å lese av gammel matrikkel informasjon. Det vil legges ut mer informasjon når vi får en oppdatert status via Norkart etter ferien.