Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

16.01.2024

Det vil bli en oppdatering av vår påloggingsmodul (KeyCloak) kl 18.30 onsdag 17. januar 2024. Dette kan medføre noen minutters nedetid for FG-kontroll systemløsning. 

 

16.11.2023 Overføring til ny driftsleverandør

Overføringen av FG-kontroll til ny driftsleverandør ble ferdigstilt 10.11.2023. Overføringen gikk smertefritt og uten problemer.

 

DRIFTSMELDING FG-kontroll – UKE 45 OG 46

Flere av FNFs systemer vil i løpet av uke 45 og 46 migreres til ny driftsleverandør. Dette vil normalt ikke føre til nedetid, men systemet kan oppleves ustabilt i perioder. Vi beklager ulempene dette kan medføre for våre brukere

Vi ber om at informasjonen videreformidles brukere og andre som kan ha nytte av den.

Ny informasjon vil legges ut på nettsiden etter behov og når oppdateringen er utført.

 

16.08.2023:

Det vil være en oppdaterting av vår påloggingsmodul Keyclock 16. august 16.30. Det vil medføre noen minutter nedetid for FG-kontroll. 

30.06.2023

FG har engasjert Norkart til adressevask i FG-kontroll. Arbeidet vil pågå i løpet av sommeren 2023. det vil si at gamle kommunenummer, gateadresser, g.nr/b.nr etter adressevask vil være oppdatert så langt det er mulig å lese av gammel matrikkel informasjon. Det vil legges ut mer informasjon når vi får en oppdatert status via Norkart etter ferien.