Vannbaserte slokkesystemer

 1. Vanntåkesystemer

  Utgave 3 av vanntåke-veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.

 2. Sprinklerregler for næring

  Her finner du informasjon om krav til foretak og personell. I tillegg finnes veiledere og annen nyttig informasjon.

 3. Sprinklerregler for bolig

  Standarden for automatiske boligsprinklersystemer, NS-EN 16925:2018+NA:2019 erstatter den nordiske standarden NS-EN INSTA 900-1.

 4. FG-kontroll info og endring i karaktermatrise

  FG-kontroll en ny kontrollordning, som har erstattet ESS. Det betyr at det er innført en rekke endringer. Det mest «synlige» for forsikring vil være at begrepet «karakter» erstattes av en anleggsvurdering. Anleggsvurderingen har en poengskala på 0 – 100 og vi har innført en funksjon som kalles «Ingen anleggsvurdering».