Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger

Fagstyre for FG-brann tok initiativ til å utarbeide et forslag til felles sikkerhetsforskrift for frityr, koke- og stekeinnretninger. Bakgrunnen var at krav om sikring av frityr trenger å tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken.

Forslaget inneholder ingen spesifikke krav til når og på hvilket forsikringsobjekt sikkerhetsforskriften skal gjelde. Det er opp til hvert enkelt selskap å gjøre denne gjeldende i forhold til risikovurdering og krav til sikring.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at et bygg med krav til slokkeanlegg i henhold til byggeforskrift skal ha et egnet slokkesystem for ulike virksomheter. Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i kombinasjon med eksempelvis et gassanlegg for utsatte elektrotekniske rom eller et slokkeanlegg for særskilt beskyttelse av frityr, koke- og stekeinnretninger hvor sprinkleranlegg ikke er egnet.

Sikkerhetsforskriften ble forankret i styret Finans Norge Forsikringsdrift september 2015.