Elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksette tiltak.

Forsikringsselskapene vil oppfordre sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre elkontroll. Databasen FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører.

Informasjon om elkontroll til forsikringskunder

Elkontroll etter NEK 405-serien og FG-kontroll

Elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å redusere risiko for at brann oppstår. Skadeforsikringsselskaper stiller normalt krav til elkontroll, eller bruke premieregulerende virkemidler for å få gjennomført elkontroller. Selskapene har samarbeidet om en felles databaseløsning for utførte elkontroller, som benevnes FG-kontroll, som ble lansert 6.1.2014.

For næring skal elkontrollen bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. Termografering av el-anlegget skal være en del av kontrollen da det avdekker unormalt varme punkter i anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans. 

Tilgang

Alle sertifiserte elkontrollører og foretak iht. NEK 405, del 1, 2, 3 og 4, vil få tilgang til løsningen. Det vil gis unike tilganger ved bruk av e-postadresse og passord. Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere vil også få tilgang til løsningen, for nevnte som ikke er medlemmer av Finans Norge vil det påløpe et årsgebyr. Eier av anlegg/bygg vil få tilgang til sine opplysninger (kostnadsfritt). Hvordan få tilgang?

Kontrollrapporter

I FG-kontroll skal sertifiserte kontrollører registrere anlegg og laste opp aktuelle kontrollrapporter samt håndtere avvik. Den nye databasen vil ikke kunne brukes for å utfylle rapporten etter selve kontrollene, men være en base for opplasting av rapporter. Kontrollene kan utføres i de internkontrollsystemene kontrollørene allerede har, eller må anskaffe. Det er utarbeidet en sjekkliste over viktige kontrollpunkter som skal gjennomføres ved hver kontroll. Denne løsningen erstatter Analysetakst/Elsmart, som Gjensidige har benyttet.

FG-kontroll vil på sikt også inneholde informasjon om andre sikringsanlegg i bygget, som for eksempel for sprinkleranlegg og brannalarmanlegg. Det betyr at riktig registrering av et anlegg er særskilt viktig for at datakvaliteten skal forbli høy. Det vil derfor alltid bli gjort en duplikatsjekk automatisk.

 

Info til eier av sikringsanlegg - elkontroll

Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsning, som administreres av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk. FG-kontroll benyttes av forsikring for å sjekke om det er utført kontroll og status på anleggene med registrering i systemløsningen. 

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

Sertifiserte foretak og kontrollører for elkontroll

Sertifiserte foretak og kontrollører blir listeført hos sertifiseringsorganene Nemko og DNV. Vi oppfordrer alle til å bli registrert i FG-kontroll, da dette er databasen hvor forsikringskunder velger sin kontrollør.

Sjekklister og kontrollklasser

Sjekklister er et hjelpemiddel for å sikre at kontrollen dekker hva som minst må gjennomgås ved en kontroll. Kontrollklasser må følges.

Slik får du tilgang til FG-kontroll

Til alle sertifiserte personer og foretak iht. NEK 405-1 (termografering), 405-2 (bolig), 405-3 (næring) og 405-4 (foretak) Denne infoen er rettet til dere som ikke er registrert i forsikringsselskapenes etablerte database...