Elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksette tiltak.

Forsikringsselskapene vil oppfordre sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre elkontroll. Databasen FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører.

Elkontroll etter NEK 405-serien og FG-kontroll

Elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å redusere risiko for at brann oppstår. Selskapene har samarbeidet om en felles databaseløsning for utførte elkontroller, som benevnes FG-kontroll.

 

Tilgang til FG-kontroll

Samtykker FG-kontroll

Sjekklister og kontrollklasser

Brukerveiledning for FG-kontroll

Informasjon til eier av sikringsanlegg - elkontroll

Informasjon om arbeidsflyt elkontroll - registrering i systemløsningen