Elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksette tiltak.

Oversikt over sertifiserte

Forsikringsselskapene vil oppfordre sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre elkontroll. Databasen FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører.

Elkontroll etter NEK 405-serien og FG-kontroll

Elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å redusere risiko for at brann oppstår. Selskapene har samarbeidet om en felles databaseløsning for utførte elkontroller, som benevnes FG-kontroll.

Veileder til NEK 405-1 og 405-3 Tillegg B - LBK

Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utarbeidet en ny veileder kalt "El‐kontroll næring med termografering ‐kontrollen for landbruksbygg".

Gå til LBKs nettside

Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) - NEK 405-20

FG-kontroll listefører ikke NEK 405-20 per i dag. Informasjon om sertifiserte personer og foretak finnes på sidene til Nemko og DNV.

DNV

Nemko

Avhending Bolig NEK 405-2-3

FG-kontroll listefører ikke NEK 405-20 per i dag. Informasjon om sertifiserte personer og foretak finnes på sidene til Nemko og DNV.

Det er krav til at personell som er sertifisert skal være tilknyttet et foretak som er sertifisert i henhold til NEK405-4

DNV

Nemko