Informasjon til brannvesen

FG er et system for å samle informasjon om skadeforebyggende tiltak og kontroll av sikringsanlegg. Dette gjøres for at forsikringstaker kan dokumentere at kontroll av sikringsanlegg er utført. Forsikringstaker/bygningseier har tilgang til sine opplysninger i FG-kontroll. I tillegg til sprinklerrapporter fra ESS og «nye» sprinklerrapporter finnes det også info om kontroll av elanlegg.

I FG-kontroll vil det være individuelle innlogginger til løsningen. For tilgang må det sendes epost til fg@fgkontroll.no med info om org.nr/navn for din enhet og navn + epostadresser til den/de som skal registreres inn.

Dersom du sendes informasjon om andre må du huske å be om samtykke om dette på forhånd og informere at de vil registreres inn i FG-kontroll systemløsning med navn og epostadresse.

Bruk av systemet

Det behandles personopplysninger i systemet, slik at personopplysningslovens bestemmelser kommer til anvendelse.

Det er nødvendig at man kun bruker dataene til det formålet som er tiltenkt, som i hovedsak vil være uthenting av info til aktuelt tilsyn.

Dine data kan slettes ved henvendelse til fg@fgkontroll.no

Velg «Meny» og velg «Søk etter anlegg».

 

Webinar om FG-kontroll for forsikring