Nordisk registreringsordning/Product registration Nordic

Den nordiske registreringsordningen skal fremme intensjonene for det europeiske fellesmarkedet, slik at produkter som er sertifisert i et europeisk land kan danne grunnlag for godkjennelse i et annet europeisk land.

De nordiske forsikringsforbundene - Svensk Föräkring, Finance Finland, Finans Norge og Forsikring & Pension - har vedtatt prinsipper for registrering av sikringsprodukter som anvendes til innbrudds- og tyverisikring. I Norge er det FG Skadeteknikk (FG) som representerer Finans Norge..

Målet med ordningen er å fremme intensjonene for det europeiske fellesmarkedet, slik at produkter som er "godkjent" i et europeisk land også kan anvendes i et annet europeisk land. Ordningen  gjelder imidlertid bare for de sikringsproduktene som registreres av forsikringsforbundene i de nordiske landene.

Videre skal registreringsordningen sikre at forsikringsselskapene og deres kunder har en lett tilgjengelig oversikt over et stort utvalg av egnede sikringsprodukter.

Merk at forsikringsselskapene kan stille spesielle krav til anvendelse av et bestemt sikringsutstyr, og at det bare er de konkrete forsikringsavtaler som kan fastlegge hvilke sikringsprodukter som kan anvendes til de enkelte sikringstiltak.

Sikringsprodukter som er registrert hos forsikringsforbundet i et nordisk land, kan bli registrert i de øvrige nordiske lands forsikringsforbund hvis det enkelte forbund har en registreringsliste, eller hvis forbundet har spesielle kvalitetskrav til produkter testet og sertifisert etter kravspesifikasjoner som er anerkjent av det enkelte forsikringsforbund.

Sammenligning av produkter

Til bruk for forsikringsselskapenes valg av innbrudd- og tyverisikring , har de nordiske forsikringsforbundene utarbeidet beskyttelsesklasser, sikringsnivåer etc. Antallet og omfanget av disse nivåene for innbruddssikring er forskjellige fra forbund til forbund, men felles for alle er at det anvendes sikringsprodukter som er godkjent og registrert av det enkelte lands forsikringsforbund. 

Da sikringsprodukter av samme slag kan være testet etter forskjellige standarder og prøvningsmetoder, har det vært nødvendig å foreta en sammenligning av den sikrings- og funksjonalitetsmessige kvaliteten av produkter som er klassifisert i henhold til de vanlig anvendte standarder og prøvningsmetoder.

De nordiske forsikringsorganisasjonene har på bakgrunn av sine anbefalte kravspesifikasjoner foretatt sammenligninger av de enkelte klassene. Sammenligningene er oppstilt i sammenligningsnøkkelen for produkter til innbrudds- og tyverisikring.

De nordiske forsikringsforbundene har også vedtatt et felles system for registrering av sikringsprodukter som anvendes til innbrudds- og tyverisikring.

Produsenter eller importører av sikringsprodukter, som har fått et sikringsprodukt godkjent og registret hos forsikringsforbundet i et nordisk land, kan få sitt produkt registrert også i de øvrige nordiske landenes forsikringsforbund.