Tilgangsrettigheter FG-kontroll

FG-kontroll (FGkontroll.no) er navnet på databasen der det skal registreres kontrollrapporter for el- og sprinkleranlegg.

Hvem har tilgang?

Eier av elanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontrollKontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Eier av sikringsanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontrollKontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. For ikke-medlemmer vil det påløpe en årlig kostnad når vi får på plass en slik tilgangsordning. Kostnad er ikke enda på plass, men vi håper dette er på plass i løpet av 2023.

Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

Elkontroll (NEK 405-1, 2, 3 og 4): Sertifiserte foretak og kontrollører blir listeført hos sertifiseringsorganene Nemko og DNV. Vi oppfordrer alle til å bli registrert i FG-kontroll, da dette er databasen hvor forsikringskunder velger sin kontrollør.

Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganene DNV / Nemko og registrering inn i FG-Kontroll. For å bli registrert som sertifisert elkontrollør eller oppdatere sertifisering må det sendes en kopi av sertifiseringen inn til vår e-post adresse: fg@fgkontroll.no

Sprinkler (FG-900/FG-910): Kursing og sertifisering utføres av Kiwa. På grunn av GDPR har vi ikke mulighet å registrere inn nye brukere uten samtykker. Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll. 

Det er krav til at både foretak og personell er sertifisert for å listeføres i FG-kontroll. 

Brannalarm (FG-750/FG-760): Kursing kan gjennomføres via KiwaCom con AS, Sertifisering utføres av Kiwa og DNV.

Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent eksamen og sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll. Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganet og registrering i FG-kontroll. Les mer nedenfor om hvilke opplysninger vi trenger for registrering. 

Det er krav til at både foretak og personell er sertifisert for å listeføres i FG-kontroll. 

Innbruddsalarmforetak og -konsulenter (FG-201):

Kursing og sertifisering utføres via Applica og Kiwa. Vi listefører kun foretakssertifiseringer i systemløsningen per i dag. Personellsertifiseringer vil ikke registreres inn.

Det må sendes epost med kopi av foretakssertifisering til fg@fgkontroll.no. 

Hva trenger vi av opplysninger? 

  1. Organisasjonsnummer og navn på foretak med eventuell info om avdeling. Epostadresse som skal ligge mot foretaket. Denne epostadressen vil motta automatiske varsler om kontroll fra løsningen. 
  2. Navn, epostadresse og telefonnummer til den som skal registreres inn.
  3. Kopi av sertifisering, det er ikke tilstrekkelig med kursbevis
  4. Gjelder det registrering av elkontrollforetak er det også krav om registrering i virksomhetsregisteret. Kopi av oversikt på dette eller link til oppføring må legges med henvendelsen. 
  5. Det er krav til både foretakssertifisering/godkjenning og personellsertiifisering for listeføring og tilgang til FG-kontroll.
  6. Sender du informasjon på vegne av andre må du huske å få samtykke om registrering før informasjonen sendes oss. 

Foretak og kontrollører som er registrert og bruker av FG-kontroll

Nemko sin listeføring av foretak og kontrollører

DNV sin listeføring av foretak og kontrollører

Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) - NEK 405-20

FG-kontroll listefører ikke NEK 405-20 per i dag. Informasjon om sertifiserte personer og foretak finnes på sidene til Nemko og DNV. 

DNV

Nemko