Innbruddsalarm

FG-godkjente innbruddsalarmer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner.

En FG-godkjent innbruddsalarm betyr at alarmen har gjennomgått og bestått testene og kravene som forsikringsselskapene stiller.

Selve installasjonen er imidlertid også avgjørende. Det hjelper ikke med et godt produkt om det er installert feil. FG-godkjente foretak og konsulenter har til enhver tid kompetent personell og rutiner som sikrer korrekt prosjektering, installasjon drift og vedlikehold. Eventuelle feil- og alarmtilstander overføres, for så å behandles av personell i FG-godkjente alarmstasjoner.

Både alarmstasjoner og personell er godkjent etter norsk lov (Lov om vaktvirksomhet). De handler etter en fastbestemt aksjonsplan som for eksempel kan være rekvirering av brannvesen, vektere eller servicepersonell. Helheten utgjøres av FG-godkjente produkter, foretak og alarmstasjoner som sammen sørger for at du gjennom hele anleggets livsløp får godt sikkerhetsanlegg.