Brannalarm

Regler for FG-godkjent brannalarmutstyr

Søknad om godkjenning skal gjøres ved bruk av  FGs søknadsapplikasjon . Vedlagt søknaden skal det være: Sertifikat utstedt i tråd med  myndighetenes  krav til byggevarer. Etter at EU i 2011 vedtok en revisjon av byggevaredirektivet, er nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Ved revisjonen er direktivet endret til forordning fo...

Brannalarmforetak og -personell

Fra 1.1.2016 skal alle FG-foretak og FG-personell være sertifisert iht. FG-750 og FG-760. Nytt fra 1.8.2019 er at det er innført krav til landbruks- og talevarslingsanlegg.

Europeiske standarder for brannalarmanlegg

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) for brannalarmanlegg benevnes TC 72. TC står for technical comitee. Den tekniske komiteen (TC) har mange tilhørende arbeidsgrupper som benevnes WG. WG står for working group.