Brannalarm

  1. Regler for brannalarmforetak og -personell

    Fra 1.1.2016 skal alle FG-foretak og FG-personell være sertifisert iht. FG-750 og FG-760. Nytt fra 1.8.2019 er at det er innført krav til landbruks- og talevarslingsanlegg.

  2. Kontrollveiledning for brannalarmanlegg

    Formålet med kontrollveiledningen er å avklare forventinger til kontroller som gjennomføres av automatiske brannalarmanlegg, herunder omfang, avviksvurdering og anleggsvurdering. Dette vil være med å bidra til at kontrollen blir så lik som mulig, uavhengig av hvem som har utført kontrollen.