Ransikring

Det finnes to dokumenter hvorav det ene omfatter håndtering og transport av egne kontanter, mens det andre dokumentet tar for seg verditransportselskaper.