Brannalarm

FG-godkjente brannalarmer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet.

Brannalarm

Automatiske brannalarmanlegg i næringsbygg skal utføres i henhold til NS 3960:2019. Standarden kan kjøpes hos www.standard.no

Automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier skal utføres i henhold til NS 3960:2019, Tillegg B. Standarden kan kjøpes hos www.standard.no

FG stiller krav til kompetansen til personer og foretak som skal jobbe med brannalarmanlegg i næringsbygg, landbruk og gartnerier. Sertifiserte personer og foretak finner du i FG-kontroll.

Kompetanse

Kompetent foretak og personell: NS 3960 krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.