Personvernerklæring

FG Skadeteknikk behandler personopplysninger i databasen FG-kontroll. FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) som er hovedorganisasjonen for landets forsikringsselskaper. FG står for Forsikringsgodkjent. FNF er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som benyttes i systemet.

Vi behandler dine personopplysninger trygt og sikkert. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. 

FG-kontroll samler informasjon om skadeforebyggende tiltak ved å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere. Dette for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.  

Eier av registrerte anlegg og bygninger får tilgang til sine opplysninger i systemet, og kan benytte systemet til å finne frem til FG-sertifiserte foretak med fagpersoner for å bestille nye kontroller.

Videre tilbyr FG-kontroll å tilgjengeliggjøre for allmennheten en liste over FG-sertifiserte fagpersoner som kan gjennomføre ulike kontrolloppdrag for eier av eiendommer. FG-kontroll fører et register over rapporter på gjennomførte kontroller utført av fagpersoner.

Rapportene er tilgjengelige for de forsikringsselskaper som er tilknyttet systemet, eier av eiendommen der kontrollen er utført, samt fagpersonen selv.

Registeret tjener det formål at forsikringsselskaper raskt og effektivt kan søke opp en eiendom og undersøke eventuelle rapporter, og igjen benytte denne informasjonen i sin risikovurdering ved utstedelse av forsikringer. Dette igjen for å kunne skaffe en oversikt over (og redusere) risikoen for brann- og innbruddsskader.

Eier av eiendommen vil på sin side benytte rapportene til å dokumentere at kontroll av sikringsanlegg er utført, ved eksempelvis et branntilsyn.  

Personopplysninger som benyttes i dette arbeidet er fagpersoners navn og kontaktopplysninger, og eier av eiendoms navn, kontaktopplysninger og adresse.  

Behandlingsgrunnlaget for å benytte fagpersoners personopplysninger er Personvernforordningen art 6 nr. 1 bokstav b, nødvendig for å oppfylle avtale. 

Behandlingsgrunnlaget for å benytte eiers personopplysninger er Personvernforordningen art 6 nr. 1 bokstav f, berettiget interesse. De berettigede interessene som forfølges av FNF via FG-kontroll er å redusere fare for brann og innbruddskader for alle involverte parter, samt å hjelpe forsikringsselskapene med å klarlegge risiko rundt dette. Dette innebærer å forvalte og føre register over rapporter med status på ulike anlegg, samt legge til rette for kommunikasjon mellom eiere av eiendommer og fagpersoner slik at kontroller kan og vil bli utført. For å oppnå dette er det nødvendig å innhente navn, adresse og kontaktopplysninger til eiere av eiendommen, slik at man har en forventing om hvor risikoen foreligger. 

Ønskes personopplysningene rettet, kan dette gjøres ved å logge inn og redigere opplysningene under «Min Side» i FG-kontroll systemet.  

Ønskes opplysningene slettet, eller det foreligger andre spørsmål knyttet til personvern bes FG-kontroll kontaktes per epost:  

Personopplysningene tilhørende fagperson vil bli oppbevart i systemet så lenge sertifiseringen er aktiv, eller til person/foretak ønsker det fjernet. Personopplysninger om eier av eiendom blir lagret frem til eier, forsikringsselskap eller kontrollforetak sier ifra at objektet har byttet eier. Personopplysningene som fremkommer av kontrollrapporter, vil bli oppbevart i maksimalt 13år iht den ytre rammen av foreldelse i foreldelsesloven. 

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningene som fremkommer i den enkelte kontrollrapport kan utleveres til brannvesenet i deres arbeid der eier av eiendom får branntilsyn på sitt anlegg. FNF anser å ha berettiget interesse i å utlevere denne informasjonen til brannvesenet, jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav f. Ved å gi brannvesenet tilgang til databasen inneholdende rapportene, vil føre til en effektivisering av brannvesenets tilsyn og planlegging av forebyggende tiltak, som igjen vil bidra til høynet fokus på sikringsanlegg og reduksjon av risiko for brann.