Publisert:

Om FG

FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

Representerer medlemmene

FG  ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner og representerer medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen  samler og koordinerer FG medlemsbedriftenes innsats innen skadeforebygging der samarbeid er naturlig og tillatt. 

Godkjenner produkter og foretak

Et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet.

Ikke alle sikringsprodukter/-områder behandles av FG. Du bør derfor først finne ut om FG har en godkjennings-/registreringsordning for nettopp ditt produkt.

Les mer om fremgangsmåte for FG-godkjenning og regler under:

Slik får du foretaket FG-godkjent

Slik får du produktet FG-godkjent

FG-regler

Forsikringsselskapene krever i noen tilfeller attest fra det FG-godkjente foretaket eller kontrollrapport fra utvalgt kontrollinstans for å sikre at både utstyr og installasjon er av god kvalitet. Se FG-kontroll for mer informasjon.

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Historie

FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, I 2017 endret FG navn til FG Skadeteknikk, hvor FG står for forsikringsgodkjent.

Rådgivning

FG driver en begrenset rådgivingstjeneste innen områdene innbrudd- og brannsikring. Spørsmål som angår konkrete byggeprosjekter rettes direkte til det enkelte forsikringsselskapet.

Kontaktinformasjon

Slik søker du om bruk av FG-logo