Om FG

FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

Representerer medlemmene

FG  ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner og representerer medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen  samler og koordinerer FG medlemsbedriftenes innsats innen skadeforebygging der samarbeid er naturlig og tillatt. 

Godkjenner produkter og foretak

Et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet.

Ikke alle sikringsprodukter/-områder behandles av FG. Du bør derfor først finne ut om FG har en godkjennings-/registreringsordning for nettopp ditt produkt.

Forsikringsselskapene krever i noen tilfeller attest fra det FG-godkjente foretaket eller kontrollrapport fra utvalgt kontrollinstans for å sikre at både utstyr og installasjon er av god kvalitet. Se FG-kontroll for mer informasjon.

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Historie

FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, I 2017 endret FG navn til FG Skadeteknikk, hvor FG står for forsikringsgodkjent.

Fagutvalg bygning

Fredrik Messel, Protector (leder)

Roger Strand, Fremtind (nestleder)

Arild Gunnar Tømte, Gjensidige

Roar Schie, Tryg

Olav Kjærland, KLP Skadeforsikring

Odd Magne Skjerping, Frende

Trond Anders Fossum, Eika

Svein Arne Aas, If

Dette utvalget overtar oppgavene til fagstyrene FG-brann og FG-innbrudd, prosjektstyret for varme arbeider og prosjektstyret for brannsikkerhet.

Fagutvalgssekretær

Hildegunn Bjerke

Flere styrer og utvalg i Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift (finansnorge.no)