Slik får du produktet FG godkjent

Denne veiledningen er til deg som vil få FG-godkjent et sikringsprodukt. Et sikringsprodukt kan være en lås, et alarmanlegg, et våpenskap, mm. Ønsker du å få ditt produkt godkjent hos FG er det krav om at det skal bestå en eller flere tester etter europeiske standarder eller FGs egne krav.

Du skal være oppmerksom på to ting, før ditt sikringsprodukt kan godkjennes. Når du vet hvilken standard FG aksepterer for produktet skal du:

 • henvende deg til et sertifiseringsorgan og
 • henvende deg til et testhus

Under de enkelte fagområdene FG representerer finner du også hvilke standarder og regler FG aksepterer.

Det viktigste er, at alle ønsker og krav er drøftet og en avtale er på plass mellom begge aktører før produktet testes. Det er opp til produktets eier, hvilket sertifiseringsorgan eller testhus en vil benytte. Ofte har sertifiseringsorganet bestemte testhus som de samarbeider med.

Normalt hendelsesforløp

 1. Kontakt et akkreditert sertifiseringsorgan
  Lag en avtale mellom deg, sertifiseringsorganet og testhuset
 2. Kontakt et testhus
  - testhuset utfører prøving av produktet i henhold til standarden/reglene
  - utsteder en testrapport
 3. Kontakt med akkreditert sertifiseringsorgan
  - gjennomgår rapporten fra testhuset
  - utsteder et akkreditert produktsertifikat med logo og akkrediteringsmerke
 4. Produktet kan nå FG-godkjennes. Logg inn via FG-appen, last opp sertifikatet og andre dokumenter.

Søknad på nettet

Søknad om godkjenning av produkter skal gjøres på FG-kontroll
Det gjelder for ny søknad om godkjennelse av produkter, samt ved fornyelse av godkjennelse for produkter.

Ved å være registrert som bruker hos FG får du tilgang til en oversikt over dine gyldige FG-godkjennelser samt en oversikt over FG-godkjennelser som har passert utløpsdatoen.

Hvis du er ny bruker, send e-post til fg@finansnorge.no

Gi informasjon om hvilke type godkjennelser som er aktuelle å søke FG-godkjennelse for.

Ta kontakt med FG om det oppstår brukerproblemer.