Håndbok i innbruddssikring

Denne håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Håndboken finnes som PDF-fil og i tillegg som egen utgave for nedlasting med funksjoner for å kunne bla, zoome og søke etter tekst.

Håndboken for sikring av PC-utstyr, FG-113:1, er tatt inn som en del av den nye håndboken for innbruddssikring, FG-111:5.