Våpenskap

Når det kreves et FG-godkjent våpenskap kan en velge om en vil benytte verdiskap eller sikkerhetsskap.

Eldre våpenskap kan i tillegg være liste-1- eller liste-2-skap.

Fellesbeteglelsen på alle skap som kan inneholde verdier er verdioppbevaringsenheter

FG-godkjente verdioppbevaringsenheter

Våpenforskriften, sjette del, kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, § 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm.

Et FG-godkjent Våpenskap etter våpenforskriften, sjette del, kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, § 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm, kan enten være godkjent som et sikkerhetsskap eller et verdiskap