Våpenskap

Alle som besitter skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon skal oppbevare dette på en sikker og forsvarlig måte.

I henhold til norsk våpenlov skal enten hele våpenet eller vital del oppbevares i et FG-godkjent sikkerhetsskap eller verdiskap – uansett hvor mange våpen du har.

Samtlige skap som finnes listeført på FGs nettside er å anse som et FG-godkjent våpenskap.

FG-godkjente sikkerhetsskap eller verdiskap er skap som er godkjent etter dagens regler (FG-520, SSF 3492, EN 1143). Eldre våpenskap kan i tillegg være godkjent etter INSTA 610, NS 5089, liste-1- eller liste-2-skap.

For andre normer henvises det til Nordisk registreringsordning

Oversikt over FG-godkjente verdioppbevaringsenheter

Krav om FG-godkjent våpenskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet.

Dette må du være klar over

  • Verdioppbevaringsenheter er fellesbetegnelsen på alle skap som kan inneholde verdier
  • Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap eller i verdiskap (våpenskap)
  • Eldre våpenskap kan i tillegg være liste-1- eller liste-2-skap
  • Sikkerhetsskap med egenvekt under 150 kg skal forankres til fast bygningskonstruksjon 
  • Verdiskap med egenvekt under 1000 kg skal forankres til fast bygningskonstruksjon
  • Politiet benytter FG sine lister ved rutinemessige kontroller og ved våpensøknader
  • Ved å vise til at skapet finnes på FG sine sider/er FG-godkjent er du innenfor lovens krav