Safer og hvelv - verdioppbevaringsenheter

FG-godkjente verdioppbevaringsenheter tilfredsstiller forsikringsselskapenes og norsk våpenlovs krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner.