Her finner du alt av FG-godkjente verdioppbevaringsenheter

Verdioppbevaringsenheter er en fellesbetegnelse for deponeringsenheter og nattsafer, hvelvdører, hvelv - monterbare, kontantautomater, sikkerhetsskap, verdiskap, verdiskap - liste 1 og verdiskap - liste 2.
Våpenforskriften, sjette del, kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, § 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm.
 
Når det kreves et FG-godkjent våpenskap, kan en velge om en vil benytte verdiskap eller sikkerhetsskap.

FG sine regler med hensyn til verdioppbevaringsenheter og nærmere om beløpsgrenser:

Regler for sikkerhetsskap

Beløpsgrenser for verdi- og sikkerhetsskap