Safer og hvelv - verdioppbevaringsenheter

FG-godkjente verdioppbevaringsenheter tilfredsstiller forsikringsselskapenes og norsk våpenlovs krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner.

Verdioppbevaringsenheter er en fellesbetegnelse for deponeringsenheter og nattsafer, hvelvdører, hvelv - monterbare, kontantautomater, sikkerhetsskap, og verdiskap (safe på engelsk).

Når det kreves et FG-godkjent våpenskap, kan en velge om en vil benytte verdiskap eller sikkerhetsskap iht. våpenforskriften.

Samtlige skap som finnes listeført på FGs nettside er å anse som et FG-godkjent våpenskap.

FG-godkjente verdioppbevaringsenheter og låser

FG-godkjente høysikkerhetslåser (til bruk i FG-godkjente verdioppbevaringsenheter)

FG-godkjente deponeringsenheter og nattsafer

FG-godkjente hvelvdører

FG-godkjente hvelv - monterbare

FG-godkjente kontantautomater (ATM)

FG-godkjente sikkerhetsskap

FG-godkjente verdiskap

Verdiskap - liste 1 (Brukes normalt ikke. Reguleres under egne bestemmelser - se FG-530)

Verdiskap - liste 2 (Brukes normalt ikke. Reguleres under egne bestemmelser - se FG-530)