Varme arbeider

Skadeforsikringsselskapene i Norge har sammen med Norsk brannvernforening etablert kompetanseordning for yrkesutøvere som utfører varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass.

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. 

Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider eller menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak. Det er derfor viktig å gi kunnskap om brannrisiko og øke bevisstheten ved utførelse av varme arbeider.

Norsk brannvernforening administrerer godkjenningsordningen og har ansvaret for de fleste praktiske oppgavene. Norsk brannvernforening gjennomfører instruktørkursene, utvikler kursmateriell, utsteder sertifikat, koordinerer samarbeidet nasjonalt og nordisk m.v.

Revidert sikkerhetsforskrif og sjekkliste fra 1.1.2024

Revidert anbefalt sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbieder med tilhørende sjekkliste er vedtatt og er gyldig fra 1.1.2024. Se grønne bokser.