Varme arbeider

Skadeforsikringsselskapene i Norge har sammen med Norsk brannvernforening etablert kompetanseordning for yrkesutøvere som utfører varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass.

Finans Norge er forsikringsselskapenes felles interesseorgan. Finans Norge har ansvaret for å koordinere forsikringsselskapenes medvirkning i ordningen slik at den fungerer etter sin hensikt.

Norsk brannvernforening administrerer godkjenningsordningen og har ansvaret for de fleste praktiske oppgavene. Norsk brannvernforening gjennomfører instruktørkursene, utvikler kursmateriell, utsteder sertifikat, koordinerer samarbeidet nasjonalt og nordisk m.v. Det er to leverandører av lærebok.

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. Det viktigste for å nå dette målet, er ikke å lære å slokke brann. Det viktigste er å hindre at brann oppstår. Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider, menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak. Det viktigste med ordningen er derfor å skape de riktige holdningene til brannrisikoen og å etablere en risikobevisst adferd ved utførelse av varme arbeider slik at brann overhodet ikke oppstår.