Fjell og fjord.

Aktuelt

  1. Endringer i godkjenningsordning for varme arbeider

    Fra 1. januar 2026 endres godkjenningsordningen for varme arbeider. Førstegangskurset blir ikke endret, men bransjerettede fornyelseskurs hvert femte år blir et digitalt kurs i regi av Brannvernforeningen. Alle kurs avsluttes med eksamen og det stilles krav til slokkeøvelse.

  2. Ny standard for talevarsling (NS 3961)

    NS 3961 Talevarslingsanlegg angir krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg som benyttes som alarmorgan ved brannalarm. Nå er standarden revidert og publisert i ny utgave.