Fjell og fjord.

Aktuelt

  1. Ny standard for talevarsling (NS 3961)

    NS 3961 Talevarslingsanlegg angir krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg som benyttes som alarmorgan ved brannalarm. Nå er standarden revidert og publisert i ny utgave.