Regler for innbruddsalarm

FG-200-serien er utarbeidet av FG Skadeteknikk, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

FG-reglene for innbrudds- og overfallsalarmsystemer er justert for å være tilpasset de endringene som skjer i Europanormene. Reglene trer i kraft 1. januar 2020. FG-200:3 2020 erstatter FG-200:3 2018. Det er kun mindre endringer og presiseringer for de som bruker "remote service"

Kravene til foretak er kun justert med tanke på rutiner for eventuell bruk av "remote service". Ellers bare mindre endringer. Derfor er det samme utgavenummer, bare med ny dato. Siste gjeldene utgave er FG-201:3.

Krav til personell: Ordningen er omgjort for å være tilpasset et mer effektivt opplæringsløp. Siste gjeldene utgave er FG-202:3.

Produktkrav er som tidligere beskrevet i FG-400 og FG-410 (Nordisk produktregistrering).

Alarmstasjon reguleres av EN 50518-serien.

Det er ennå ikke bestemt hvordan den nye elektroniske innmeldingen av FG-attester skal gjøres, men FG jobber med en fremtidig webapplikasjon. Testing er igangsatt. I mellomtiden skal den gamle FG-attesten i FG-200:1 benyttes.