Overspenningsvern

Ordningen ble trukket tilbake 31.12.2017.

Hvordan unngå skader ved bruk av:

Overspenningsvern

FG har egne regler for sekundærvern/overspenningsvern. Reglene er utarbeidet for å ivareta de særnorske spenningsforholdene. Det er kun ved bruk av FG-godkjente sekundærvern/overspenningsvern at forsikringsselskapenes kunder oppfyller eventuelle krav til sekundærbeskyttelse.   

Hvordan unngå skader?

For å unngå skader ved lynnedslag kan du installere overspenningsvern (grovvern). Det er viktig at vernet installeres av en elektriker som har fått spesialopplæring. De fleste skadene forårsaket av lynnedslag kunne vært forhindret hvis man hadde riktig installert overspenningsvern i sikringsskapet.

I tillegg bør du skaffe et pluggvern (sekundærvern) som enkelt settes i en jordet stikkontakt, gjerne foran PC, dekodere, ol. Det er viktig at dette vernet er FG-godkjent (forsikringsgodkjent) da Norge stort sett har et annet strømsystem enn resten av Europa. Vern tiltenkt for det europeiske markedet har ofte ikke har noen effekt i det norske el-nettet.

Hvis man ikke har overspenningsvern bør man trekke ut alle kontaktene (signal og strøm) på elektrisk utstyr ved tordenvær. Særlig elektronisk utstyr som TV, PC, rutere, dekodere er utsatt. Hvis man ikke trekker ut ledningene, og får skade som følge av lynnedslag - så er dette likevel ikke å betrakte som uaktsomt. Du får med andre ord ikke avkortning i skadeserstatningen.