Slik får du foretaket FG-godkjent

Denne veiledningen er til deg som vil få FG-godkjent et foretak. Et foretak kan operere innenfor områdene brannalarm, sprinkler, elkontroll eller innbrudd. Ønsker du å få ditt foretak godkjent hos FG er det krav om at det skal være sertifisert og at det har fast ansatte.

Sertifiseringsorgan og kurssenter

ABA-opplæring personell

ABA-sertifisering av foretak og personell 

Elkontrollforetak og personell - sertifisering

IAS-opplæring personell

IAS-sertifisering av foretak

Sprinklerforetak og personell - sertifisering

Skoler, testhus og sertifiseringsorgan.pdf

Normalt hendelsesforløp

 1. Finn reglene som gjelder for ditt foretak.
  Normalt er det to hovedkrav:
  - krav til et kvalitetssikringssystem
  - krav til personer i foretaket. Krav til person varierer fra område til område, men ofte er det krav til både formalutdanning og det vi kaller tilleggsutdanning
 2. Kontakt et akkreditert sertifiseringsorgan
  - Lag en avtale mellom deg og sertifiseringsorganet
 3. Kontakt med personellsertifiseringsorgan eller skole
  - person(er) må bestå eksamen
 4. Sertifiseringsorganet kan nå gjennomgå at bedriftens kvalitetssikringssystem og den faglige kompetansen i foretaket er i henhold til kravet. Foretaket sertifiseres og et sertifikat utstedes.
 5. Foretaket kan nå FG-godkjennes.
Merknad:

På grunn av GDPR har vi ikke hjemmel til å føre inn foretak og personellsertifiserte uten samtykke. Dere må derfor sende epost til oss for å informere om at dere/foretaket ønskes å registreres inn i FG-kontroll om dere ikke allerede er registrert inn fra tidligere.