Komfyrvakt

Nesten halvparten av alle brannutrykninger skyldes komfyrbrann. Med komfyrvakt slår komfyren seg av før temperaturen på kokeplatene blir så høy at situasjonen blir farlig.

Nesten halvparten av alle brannutrykninger skyldes komfyrbrann. Med komfyrvakt slår komfyren seg av før temperaturen på kokeplatene blir så høy at situasjonen blir farlig.

Komfyrvakten består av en sensor som overvåker kokeplatene og en strømavbryter som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Hvis sensoren oppdager overoppheting/ fare for brann, gir den et varsel ved å utløse en alarm. Dersom ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

To ulike typer komfyrvakt

  • de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og
  • de som skal kobles til det faste elektriske anlegget

Disse fungerer likt og har samme kvalitet.

Det er et krav om å installere komfyrvakt i alle elektriske installasjoner som er fra 2010 eller senere (installasjonsnormen NEK 400). Det samme påbudet kommer om du gjør endringer på komfyrkursen ved oppussing. Pass på at komfyrvakten du kjøper er testet og godkjent etter standarden NEK EN 50615.

Mer informasjon om komfyrvakt kan du lese på DSB sin nettside Sikker hverdag og NEK.