Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av FG Skadeteknikk. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et stort problem både i antall og kroner. Hvert 8. minutt oppstår det en vannskade i norske boliger og hytter. Etter første halvår av 2020 er nesten 33 000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene er på hele 1,4 milliarder kroner, en økning på to prosent sammenlignet med samme periode fjor.  

Forskrift og FG-regler

1. juli 2017 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift - TEK 17) til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Her stilles det nye krav til sikring av vanninstallasjoner i § 15-15, fjerde ledd.

Det vil bety at bruk av lekkasjestoppere vil bli løsningen for å ivareta myndighetenes krav. Ved bruk av en FG-godkjent automatisk lekkasjestopper vil man med sikkerhet vite at man oppfyller myndighetenes krav.

FG-attest for lekkasjestopper

Iht. reglenes punkt 2.5.4: Dokumentasjon av installert lekkasjestopper kan sendes til aktuelt forsikringsselskap.