Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av FG Skadeteknikk. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et stort problem både i antall og kroner. I 2023 viser tallene at det oppstår en vannskade i norske boliger og hytter hvert 10. minutt. 

Forskrift og FG-regler

1. juli 2017 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift - TEK 17) til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Her stilles det nye krav til sikring av vanninstallasjoner i § 15-15, fjerde ledd.

Det vil bety at bruk av lekkasjestoppere vil bli løsningen for å ivareta myndighetenes krav. Ved bruk av en FG-godkjent automatisk lekkasjestopper vil man med sikkerhet vite at man oppfyller myndighetenes krav.

FG-attest for lekkasjestopper

Iht. reglenes punkt 2.5.4: Dokumentasjon av installert lekkasjestopper kan sendes til aktuelt forsikringsselskap.