Slokkesystemer

FG-godkjente slokkesystemer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet.

Et automatisk sprinklersystem er konstruert for å oppdage en brann og å slokke den med vann på et tidlig stadium, eller for å begrense brannen til slokking kan fullføres på annen måte. Det forutsettes at sprinkleranlegget dekker hele virksomheten. Kun begrensede unntak tillates.

Merk at sprinkleranlegget erstatter ikke behovet for andre måter å bekjempe brann på. Det er derfor viktig å betrakte alle brannforebyggende tiltak som en helhet.

 

Derfor følgende vurderes:

  • Bygningsmessig brannmotstand
  • Rømningsveier
  • Brannalarmsystemer
  • Særskilte brannrisikoer som krever spesielle metoder for brannbeskyttelse

Det er viktig at sprinkleranlegg/vanntåkesystemer vedlikeholdes og at det utføres årlig kontroll. Forsikringsselskapene krever at årlig kontroll skal utføres av et FG-godkjent kontrollforetak. Kontrollrapporten skal registreres i databasen FG-kontroll.

 

FG-godkjente foretak

FG-sertifiserte foretak via FG-kontroll

FG-godkjente sprinklerprodukter

FG-godkjent sprinklerutstyr