Slokkesystemer

Viktig om installasjon av sprinkleranlegg

Ved installasjon av sprinkleranlegg må det gjøres et godt faglig arbeid, for at resultatet skal bli  som forventet.

Ved bruk av pressfittingssystemer, innstøpningsrør, Blazemaster/CPVC, andre lignende systemer, kreves det at de som utfører montasje skal ha vært igjennom opplæring hos aktuell leverandør. Det er veldig viktig at dette kravet oppfylles. 

  1. Slokkesystemer

    FG-godkjente slokkesystemer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet.

Boligsprinkler - en opplysningsfilm fra OFAS

Residential sprinkler systems - information film