Slokkesystemer

FG-godkjente slokkesystemer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner.

Et automatisk sprinklersystem er konstruert for å oppdage en brann og å slokke den med vann på et tidlig stadium, eller for å begrense brannen til slokking kan fullføres på annen måte. Det forutsettes at sprinkleranlegget dekker hele virksomheten. Kun begrensede unntak tillates.

Merk at sprinkleranlegget erstatter ikke behovet for andre måter å bekjempe brann på. Det er derfor viktig å betrakte alle brannforebyggende tiltak som en helhet.

 

Derfor følgende vurderes:

  • Bygningsmessig brannmotstand
  • Rømningsveier
  • Brannalarmsystemer
  • Særskilte brannrisikoer som krever spesielle metoder for brannbeskyttelse

Det er viktig at sprinkleranlegg/vanntåkesystemer vedlikeholdes og at det utføres årlig kontroll. Forsikringsselskapene krever at årlig kontroll skal utføres av et FG-godkjent kontrollforetak. Kontrollrapporten skal registreres i databasen FG-kontroll.

Gammel versjon sprinklerdatabasen: ESS, er erstattet av FG-kontroll.

 

FG-godkjente slokkesystemer

FG-sertifiserte foretak via FG-kontroll

ESS stenges for rapportskriving

VIKTIG MELDING  til sprinklersertifiserte Informasjonen er også sendt som epost til alle registrerte med sprinklersertifisering i FG-kontroll 27.09.2021 Overføring av data (migrering) fra ESS til FG-kontroll vil starte onsdag morgen denne uken. Dette er et varsel til alle som på en eller annen måte fortsatt er aktive i ESS. Påbegynte rapporter «Uferdige» må fullføres og...