Komfyrvakt

Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. I NEK fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle standarden NEK EN 50615.

FG listefører komfyrvakter som er testet og sertifisert iht. kravene i NEK EN 50615 og FGs regler for komfyrvakt. Komfyrvakter for ettermarkedsprodukter tiltenkt installert av sluttbruker, gjelder samme produktkrav.

Mer informasjon om komfyrvakt på DSBs nettside Sikker hverdag