Alarmstasjoner

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i TC79-WG14 blitt utarbeidet en felles europeisk norm for alarmstasjoner.

Serien omfatter:

  • EN 50518-1  -de fysiske sikringskravene
  • EN 50518-2 -krav til teknisk utstyr
  • EN 50518-3 -Krav til rutiner og personell