Alarmstasjoner

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i TC79-WG14 blitt utarbeidet en felles europeisk norm for alarmstasjoner.

Serien omfatter:

  • EN 50518-1 -de fysiske sikringskravene
  • EN 50518-2 -krav til teknisk utstyr
  • EN 50518-3 -Krav til rutiner og personell

I EN 50518:2019 er alle de tre delene nevnt ovenfor slått sammen til èn del. I tillegg har det kommet inn kategorier:

Kategori 1, dekker alt som har med security og non-security, og kan likestilles med de som ikke har kategori-merknad.

Kategori 2, dekker kun non-security.

Oversikt over alarmstasjoner