Publisert:

Innbruddsalarmutstyr

FG-godkjente innbruddsalarmkomponenter

Sentralapparat

Sentralapparat kan være godkjent etter følgende regelverk:
 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2008).
 • Skafor AIA-katalog (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012)
 • TS-publikasjon CLC/TS 50131-3:2003 (utgått).
 • TS-publikasjon CLC/TS 50131-3:2009 (utgått).
 • EN-publikasjon CLC/EN 50131-3.

Et sentralapparat kan ha innebygd både godkjent alarmsender og strømforsyning. Dette vil fremgå av anmerkningene i tabellen.

Detektorer

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått).
 • Skafor AIA-katalog (gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012*).
 • TS-publikasjon.
 • EN/TS-publikasjon.
For dagens gjeldende EN/TS-publikasjoner finnes det regler for følgende type detektorer:

Passive Infrarøde detektorer (PIR)

 • CLC/TS 50131-2-2:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-2

Mikrobølgedetektorer.

 • CLC/TS 50131-2-3:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-3

Kombinert mikrobølge- og PIR

 • CLC/TS 50131-2-4:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-4 

Kombinert ultralyd- og PIR

 • CLC/TS 50131-2-5:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-5

Magnetkontakter

 • CLC/TS 50131-2-6:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-6

Krav til magnetkontakter gjelder fra 01.01.09. 

Sjokkdetektorer 

 • EN 50131-2-8

Glassbruddetektorer 

For glassbrudd-detektorer har det nå kommet en teknisk spesifikasjon. CLC/TS 50131-2-7-x-serien vil erstatte F&Ps AIA-katalog for dette området.
 • CLC/TS 50131-2-7-1:2009 (aktive) - utgått
 • CLC/TS 50131-2-7-2:2009 (passive) -utgått
 • CLC/TS 50131-2-7-3:2009 (akustisk) -utgått
 • EN 50131-2-7-1 (aktive)
 • EN 50131-2-7-2 (passive)
 • EN50131-2-7-3 (akustisk)
FG-godkjenninger for enheter som ikke faller inn under dagens gjeldende EN/TS-publikasjoner:

Seismiske detektorer 

 • Opphengsdetektorer (ingen godkjennelsesordning)
 • Lyddetektorer (ingen godkjennelsesordning)
 • Lysdetektorer (ingen godkjennelsesordning)

Linjedetektorer

*Merk:
Der det ikke finnes gjeldende EN/TS-publikasjoner
(f.eks glassbrudd**/sjokk-detektorer) for et utstyr, skal den Danske AIA-katalogen benyttes så sant den har prøvekriterier for slikt utstyr. Detektorstandarder som i senere tid blir publisert, vil normalt gi en overgangstid på 3 år for gamle standarder.

Sirener

November 2006 ble CLC/TS 50131-4:2006 publisert. Standarden gjelder for alle sirener, både innendørs og utendørs, med og uten back-up.
Den tekniske spesifikasjonen (CLC/TS 50131-4:2006) er nå erstattet med en europanorm, EN 50131-4.
 

Strømforsyning

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2008).
 • Skafor AIA-katalog (gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012)
 • EN-publikasjon EN 50131-6:1997 -utgått
 • EN-publikasjon EN 50131-6
Strømforsyningen kan være en separat enhet, men sitter normalt som en integrert enhet i sentralapparatet. I et godkjent sentralapparat med innebygd strømforsyning, vil derfor denne automatisk være godkjent.
 

Tåkesikring

Tåkesikringsutstyr skal alltid benyttes sammen med et FG-godkjent innbruddsalarmsystem.

 • Reglene for tåkesikringsutstyr er gitt i EN 50131-8:2019
 • Reglene for systemer der tåkesikring benyttes er gitt i FG-250:1

Alarmsendere

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått).
 • FGs tilpassede regler (utgått)
 • EN publikasjoner i EN 50136-serien
 • EN 50131-10 (SPT)
Alarmsendere (også kalt nummersendere) kan være en separat enhet, men kan også være en integrert enhet i sentralapparatet. I et godkjent sentralapparat med innebygd alarmsender, vil det fremgå av tabellen om denne er godkjent.
 

Annet IAS-utstyr

Her finner du andre IAS-komponenter som ikke naturlig faller inn under de andre produktgruppene. 
 

Trådløst utstyr:

Alt utstyr som er trådløst skal i tillegg til produktstandarden være sertifisert etter                   EN 50131-5-3. 
 

Boligalarmpakker (utløpt)

Boligalarmpakker er godkjent etter FGs Regler for automatiske alarminstallasjoner i boliger (Kombialarm) av 1991 og er godkjent for nye installasjoner til 31.07.2008.
 

Regler for innbruddsalarm