Innbruddsalarmutstyr

FG-godkjente innbruddsalarmkomponenter

Sentralapparat

Sentralapparat kan være godkjent etter følgende regelverk:
 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2008).
 • Skafor AIA-katalog (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012)
 • TS-publikasjon CLC/TS 50131-3:2003 (utgått).
 • TS-publikasjon CLC/TS 50131-3:2009 (utgått).
 • EN-publikasjon CLC/EN 50131-3.

Et sentralapparat kan ha innebygd både godkjent alarmsender og strømforsyning. Dette vil fremgå av anmerkningene i tabellen.

Detektorer

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått).
 • Skafor AIA-katalog (gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012*).
 • TS-publikasjon.
 • EN/TS-publikasjon.
For dagens gjeldende EN/TS-publikasjoner finnes det regler for følgende type detektorer:

Passive Infrarøde detektorer (PIR)

 • CLC/TS 50131-2-2:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-2

Mikrobølgedetektorer.

 • CLC/TS 50131-2-3:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-3

Kombinert mikrobølge- og PIR

 • CLC/TS 50131-2-4:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-4 

Kombinert ultralyd- og PIR

 • CLC/TS 50131-2-5:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-5

Magnetkontakter

 • CLC/TS 50131-2-6:2004 (utgått).
 • EN 50131-2-6

Krav til magnetkontakter gjelder fra 01.01.09. 

Sjokkdetektorer 

 • EN 50131-2-8

Glassbruddetektorer 

For glassbrudd-detektorer har det nå kommet en teknisk spesifikasjon. CLC/TS 50131-2-7-x-serien vil erstatte F&Ps AIA-katalog for dette området.
 • CLC/TS 50131-2-7-1:2009 (aktive) - utgått
 • CLC/TS 50131-2-7-2:2009 (passive) -utgått
 • CLC/TS 50131-2-7-3:2009 (akustisk) -utgått
 • EN 50131-2-7-1 (aktive)
 • EN 50131-2-7-2 (passive)
 • EN50131-2-7-3 (akustisk)
FG-godkjenninger for enheter som ikke faller inn under dagens gjeldende EN/TS-publikasjoner:

Seismiske detektorer 

 • Opphengsdetektorer (ingen godkjennelsesordning)
 • Lyddetektorer (ingen godkjennelsesordning)
 • Lysdetektorer (ingen godkjennelsesordning)

Linjedetektorer

*Merk:
Der det ikke finnes gjeldende EN/TS-publikasjoner
(f.eks glassbrudd**/sjokk-detektorer) for et utstyr, skal den Danske AIA-katalogen benyttes så sant den har prøvekriterier for slikt utstyr. Detektorstandarder som i senere tid blir publisert, vil normalt gi en overgangstid på 3 år for gamle standarder.

Sirener

November 2006 ble CLC/TS 50131-4:2006 publisert. Standarden gjelder for alle sirener, både innendørs og utendørs, med og uten back-up.
Den tekniske spesifikasjonen (CLC/TS 50131-4:2006) er nå erstattet med en europanorm, EN 50131-4.

Strømforsyning

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått -gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2008).
 • Skafor AIA-katalog (gjelder for nye installasjoner frem til 31.07.2012)
 • EN-publikasjon EN 50131-6:1997 -utgått
 • EN-publikasjon EN 50131-6
Strømforsyningen kan være en separat enhet, men sitter normalt som en integrert enhet i sentralapparatet. I et godkjent sentralapparat med innebygd strømforsyning, vil derfor denne automatisk være godkjent.

Tåkesikring

Tåkesikringsutstyr skal alltid benyttes sammen med et FG-godkjent innbruddsalarmsystem.

 • Reglene for tåkesikringsutstyr er gitt i EN 50131-8:2019
 • Reglene for systemer der tåkesikring benyttes er gitt i FG-250:1

Det er utarbeidet regelverk for innbruddsalarmanlegg der det brukes tåkesikring. Regelverket tar utgangspunkt i den europeiske normen EN 50131-8.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at en generator minimum må kunne fylle 150m3 innen 60 sekunder ved 1 meter sikt og innstillingene må være slik at  denne sikten bibeholdes i 10 minutter.

Alarmsendere

 • FGs eget regelverk fra 1986 (utgått).
 • FGs tilpassede regler (utgått)
 • EN publikasjoner i EN 50136-serien
 • EN 50131-10 (SPT)
Alarmsendere (også kalt nummersendere) kan være en separat enhet, men kan også være en integrert enhet i sentralapparatet. I et godkjent sentralapparat med innebygd alarmsender, vil det fremgå av tabellen om denne er godkjent.
Alarmtransmisjonsutstyrets sikkerhetsgradering er avhengig av systemets konfigurasjon som batterikapasitet, kapsling, systemparametre osv. Klassifiseringen "sikkerhetsgrad" er derfor bare en føring for hvor høyt systemet kan graderes basert på transmisjonsparameteren "klasse".

Annet IAS-utstyr

Her finner du andre IAS-komponenter som ikke naturlig faller inn under de andre produktgruppene. 

Trådløst utstyr

Alt utstyr som er trådløst skal i tillegg til produktstandarden være sertifisert etter EN 50131-5-3. 

Boligalarmpakker (utløpt)

Boligalarmpakker er godkjent etter FGs Regler for automatiske alarminstallasjoner i boliger (Kombialarm) av 1991 og er godkjent for nye installasjoner til 31.07.2008.