Sjekklister og kontrollklasser

Sjekklister er et hjelpemiddel for å sikre at kontrollen dekker et minimumsomfang. Kontrollklasser er en veileder for hvor ofte et elektrisk anlegg skal kontrolleres.

Sjekklistene skal benyttes som en veiledning. Sertifisert personell må selv sikre at kontrollen er relevant for det enkelte anlegg, og at arbeid utføres forskriftsmessig og iht gjeldende regler.

NEK 405-serien 

Sjekkliste for brannforebyggende elkontroll finnes i NEK 405-2:2020 

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg finnes i NEK 405-3:2020.

Sjekkliste for kontroll av landbruksbyginger finnes i NEK 405-3:2020/Tillegg B.

Standard Norge

FG har ikke mulighet for å publisere sjekklistene da disse er inkludert i normene. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge.