Artikler

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

  Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

 2. Informasjon til brannvesen

  FG er et system for å samle informasjon om skadeforebyggende tiltak og kontroll av sikringsanlegg. Dette gjøres for at forsikringstaker kan dokumentere at kontroll av sikringsanlegg er utført. Forsikringstaker/bygningseier har tilgang til sine opplysninger i FG-kontroll. I tillegg til sprinklerrapporter fra ESS og «nye» sprinklerrapporter finnes det også info om kontroll av elanlegg.

 3. FG-kontroll for forsikring

  Systemløsningen FG-kontroll er forsikringsselskapenes tiltak. FG-kontroll administreres av Finans Norge Forsikringsdrift - FG, og gir status om utført kontroll. FG-kontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine forsikringskunder innen privat, næring og landbruk til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også inneholde kontrollrapporter for sprinkler, elkontroller og på sikt også innlemme brannalarmrapporter.

 4. Informasjon til eier av el- og sikringsanlegg

  Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsning, som administreres av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk. FG-kontroll benyttes av forsikring for å sjekke om det er utført kontroll og status på anleggene med registrering i systemløsningen.