Info om FG-790 kontrollordning og FG-kontroll

Registrering av kontrollrapporter for Brannalarmanlegg i systemløsningen FG-kontroll.

Om FG-kontroll 

Systemløsningen tilhører Finans Norge Forsikringsdrift på vegne av landets forsikringsselskaper. Det er FG Skadeteknikk (FG) som administrerer løsningen. 

FG-kontroll er et skadeforebyggende verktøy for dokumentasjon, kontroller og avviksoppfølging av ulike typer sikringsanlegg. I tillegg gir den oversikt over sertifiserte foretak og personell, og listeføring av FG-godkjente produkter. 

Kontrollrapporter 

Dagens systemløsning inneholder kontrollskjematikk for sprinkleranlegg iht. FG-920, samt registrering av kontrollrapporter for elektriske anlegg etter NEK 405-serien.  

Retningslinjer for gjennomføring av en brannalarmkontroll er gitt i FG-790. Kontrollveiledningen er primært tiltenkt personer og foretak med nivå som «Tekniker» og «Kontroll». Alle kontrollrapporter skal inneholde kontrollpunktene gitt i FG-790. Rapporten lastes opp sammen med en anleggsvurdering og en forenklet prosjektering. 

Den digitale løsningen i FG-kontroll er per nå ikke ferdigstilt. Kontrollrapporter for brannalarm kan foreløpig ikke registreres i FG-kontroll. 

Veien videre 

FG vil ta sikte på å ferdigstille den digitale løsningen i løpet av medio 2024. Mange detaljer er på plass, men per nå er det ikke bestemt hvordan overholdelse av kontrollrapporten skal verifiseres opp mot FG-790.  

Vi oppfordrer allikevel alle til å ta i bruk veiledningen og gjøre eventuelle tilpasninger i eksisterende skjematikk for å dekke FG-790. Eksisterende kontrollskjematikk kan benyttes. 

Rettighetene til å legge inn en kontrollrapport vil bli styrt på ordinær måte gjennom sertifiseringsområde.  

Det utvikles API-løsninger for å kunne oppnå en med effektiv registrering i FG-kontroll. 

Oppsummert 

Det vil bli sendt ut informasjon og gitt opplæring i bruk av FG-kontroll når den er klar til bruk for brannalarm. Info vil bli gitt på nettsiden www.fgsikring.no og til registrerte e-postbrukere i systemløsningen FG-kontroll.