Artikler

Vis filtrering

85 resultater

Type artikkel
Velg område
85 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

  Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

 2. Endringer i godkjenningsordning for varme arbeider

  Fra 1. januar 2026 endres godkjenningsordningen for varme arbeider. Førstegangskurset blir ikke endret, men bransjerettede fornyelseskurs hvert femte år blir et digitalt kurs i regi av Brannvernforeningen. Alle kurs avsluttes med eksamen og det stilles krav til slokkeøvelse.

 3. Ny standard for talevarsling (NS 3961)

  NS 3961 Talevarslingsanlegg angir krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg som benyttes som alarmorgan ved brannalarm. Nå er standarden revidert og publisert i ny utgave.

 4. Avfallsbedrifter

  Denne veiledning er etablert av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk og angir generelle minimumskrav som en avfallsbedrift normalt må ha etablert og dokumentert som grunnlag for å få etablert forsikring.

 5. Avfallsbeholdere

  Sikker plassering av avfallsbeholdere er avgjørende. Over halvparten av brannene i avfallsbeholdere er påsatt, og mange bygningsbranner starter ved at det tar fyr i papir, eller annet brennbart materiale som står inntil yttervegg.