Regler for brannalarmforetak og -personell

Fra 1.1.2016 skal alle FG-foretak og FG-personell være sertifisert iht. FG-750 og FG-760. Nytt fra 1.8.2019 er at det er innført krav til landbruks- og talevarslingsanlegg.

Kompetent foretak og personell

NS 3960 krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.

Overgangsregler

Det er kun mindre justeringer i basiskravene fra utgave 1 til utgave 2 i FG-750 og FG-760. FG-750:2 og FG-760:2 trer derfor umiddelbart i kraft og erstatter tidligere utgaver.

FG-730:11 og FG-740:3 for driftsbygg i landbruk og veksthusnæring vil trekkes tilbake 01.01.2021. Testing etter FG-740 er ikke lenger mulig, mens utstyr som allerede er godkjent kan forlenges til 01.01.2021.

Nye klasser

FG-750 Sertifisering av personell, utgave 2 har identisk klassifisering som tidligere; prosjektering, installatør, tekniker og kontroll. Disse fire gruppene kan igjen få en underkategori for landbruk eller tale.

Landbruksdelen krever sertifisering av brannalarm som grunnlag, mens sertifisering for talevarslingsanlegg krever bestått eksamen i brannalarm. Det vil si at en kan drive med talevarslingsanlegg uten annen tilleggssertifisering. Dette etter ønske fra Noralarm.

FG-760 Sertifisering av foretak, utgave 2 får tilsvarende inndeling som for FG-750.