Regler for FG-godkjent brannalarmutstyr

Søknad om godkjenning gjøres ved bruk av søknadsløsningen i FG-kontroll.

Vedlagt søknaden skal det være:

  • Sertifikat utstedt i tråd med myndighetenes krav til byggevarer. Etter at EU i 2011 vedtok en revisjon av byggevaredirektivet, er nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Ved revisjonen er direktivet endret til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket.
  • Om Byggevaredirektivet/byggevareforordningen ikke omfatter aktuelt utstyr, skal det fremlegges sertifikat utstedt av akkrediteringsorgan som er medlem av European Accreditation (EA). Akkrediteringsomfanget skal dekke relevante produktstandarder. Sertifikatet skal være på norsk eller engelsk.
  • Datablad og brukermanual for hvert produkt.
  • Samtykkeerklæring hvis søker og serfitikatinnehaver er forskjellige foretak.
  • Tillatelse til bruk av FGs logo gis etter søknad.

Godkjenningen for brannalarmutstyr kan fornyes flere ganger, hvis produktet ikke er endret og hvis produktet fortsatt har et gyldig sertifikat.

De ulike produktstandardene i EN 54-serien og systemekravene for brannalarm (NS 3960), kan kjøpes hos Standard Norge