Sykkelregister

Formålet med et sykkelregister er å redusere risikoen for tyveri av sykler, forebygge heleri, fungere som et hjelpemiddel for politiet med å identifisere stjålne sykler samt tilbakeføre stjålne sykler til rettmessig eier.

Når det gjelder det tyverireduserende formålet, kan nevnes at i toppåret 1996, var erstatningsutbetalingene 71,8 mill. kr for 19.000 stjålne sykler. I 2010 var utbetalingene 44,8 mill. kr for 10.000 sykler. Denne kraftige reduksjonen tilskrives i det vesentligste direkte og indirekte effekter av sykkelregister.

FG-krav for sykkelregistre FG-1000:2

Dokumentet ”FG-krav for sykkelregistre FG-1000:2” angir minimumskrav som må innfris for å få en FG-godkjennelse. Dokumentet er utarbeidet av FG i samarbeid med utøverne i markedet. 

Sertifisering

For å oppnå FG-godkjennelse, kreves en sertifisering, dvs. at en uavhengig akkreditert tredjepart foretar en detaljert evaluering av tjenestetilbudet til den som søker godkjennelse sett opp mot de krav som FG stiller. (Se kravdokumentets punkt 7.1, 7.2 og 7.3). Dette innebærer at registerleverandører som blir FG-godkjent, leverer tjenester av høy kvalitet til sykkeleierne, forsikringsselskapene, politiet og andre brukere.

Åpent registermarked

Det er fritt opp til alle å tilby sine tjenester som registerleverandør, men kun de som tilfredsstiller FGs krav, vil få FG-godkjennelse til bruk i sin markedsføring.

Forsikringsmessige insentiver for registrering

De fleste selskapene gir i dag forsikringsmessige insentiver for registrering i form av halvert egenandel ved tyveri av registrert sykkel eller en reduksjon i egenandelen med f. eks. kr 2000. Den gode oppslutningen som har vært om sykkelregisteret gjennom flere år og den gode skadeforebyggende effekten som er oppnådd, må antas å ha sammenheng med forsikringsselskapenes insentiver.