FG-logo

Adgang til bruk av FG-logo gis etter søknad til FG. Sjekkliste, bestemmelser og kontaktdata finner du under.

Det er viktig å merke seg at minimum 1 av 3 nedenstående punkter MÅ være oppfylt:

  1. Kun FG-godkjente foretak kan ha rett til å bruke FG sitt merke og logo
  2. Kun firmaer med FG-godkjente produkter kan ha rett til å bruke FG sitt merke og logo
  3. Kun firmaer med FG-godkjent tjeneste/system kan ha rett til å bruke FG sitt merke og logo

NB! Sammen med søknaden skal det vedlegges referanse til FG-godkjenning.

Send søknad til: fglogo@finansnorge.no 

FGs bestemmelser for bruk av merke og logo.pdf