Høring FG-790 - Kontroll av brannalarmanlegg

Publisert

Kontroll av brannalarmanlegg

FG ønsker alle velkomne til å delta på høringen av FG-790, en kontrollveiledning for brannalarmanlegg. Kontrollveiledningen er utarbeidet sammen med personer som til daglig driver med kontroll.

Litt om kontrollveiledningen som er delt i tre:

Del 1:

Generelt om kontrollveiledningen:

-gir føringer for hvordan en kan gjøre en kontroll (før, under og etter), samt regler for poengvurdering og avviksgrader (AG).

For å beskrive eventuelle funn, har vi bestemt oss for å bruke en variant av NS 3600 (bygg -som bruker tilstandsgrader -TG). Valgte løsning passer bedre ved kontroll av et brannalarmanlegg.  Dette var tydelige tilbakemelding fra kontrollørene – Et brannalarmanlegg kan være både lite og komplekst, og spesielt store anlegg kan ha alvorlige feil et sted, uten at det kanskje påvirker andre deler av anlegget. Kontrolløren må derfor ha en grad av fleksibilitet samtidig med at det er noen bestemte føringer.

Del 2:

Minimumsomfang av en kontroll. Her finner du sjekklister for hva som kan være relevant for kontrollen. Kontrollen er tredelt med en dokumentkontroll, en visuell kontroll og en funksjonstest, der de to sistnevnte kan gjøres samtidig – litt i tråd med hvordan en kontroll gjøres i dag.

Del 3:

I denne delen vil du finne hjelp til kontrollpunkter for det aktuelle temaet, samt forslag til avvikstekst. Dette vil gjøre det enklere for kontrolløren.

Veien videre:

For de av dere som ikke er kjent med systemløsningen fgkontroll – FGK, så er dette forsikring sin fellesløsning for å se den tekniske tilstanden på ulike anlegg i et bygg – det være seg slokkesystemer og eller det elektriske anlegget. Om noe tid vil det også inneholde brannalarmanlegg. 

Løsningen for brannalarm vil poengmessig bli lik dagens løsning for slokkesystemer, mens innrapporteringen vil være mere lik den som er for elkontroll.

I korte trekk innebærer dette:

Som kontrollør vil dine rettigheter være styrt av sertifiseringsområdet – se FG-750 og FG-760.

Etter innlogging;

  1. Velg bygget/bygningene fra en integrert kartløsning – klikk rett på kartet og velg bygg eller skriv adresse/bygningsnummer/ gnr og bnr.
  2. Forsikring trenger en enkel oversikt over hele anlegget og en oversikt over anleggsvurderingen– faste parametere fylles inn og blir stående til neste kontroll.
  3. Kontrollør laster opp kontrollrapporten.

Mange har allerede investert store summer i eksisterende løsninger for kontroll – kan disse fortsatt benyttes?

Svaret er JA - eksisterende systemer kan benyttes, men kontrollrapporten må ivareta kontrollpunktene som er gitt av FG-790 (PT er det ikke helt bestemt hvordan dette skal løses og det kan komme endringer).

Regler for høringssvar:

For å sikre at alle kan bli hørt og at vi forstår de tilbakemeldinger som blir gitt, må vi be om at det benyttes vedlagte høringsskjema.

Høringsfrist – 1. desember 2022.

Svar sendes til: fgkontroll@finansnorge.no

På forhånd takk.

Hilsen FG Skadeteknikk

ABA FG 790 Kontroll av brannalarmanlegg V15
Del A1 Kontroll av brannalarmanlegg i henhold til NS 3960
Del A2 Kontroll av brannalarmanlegg i henhold til NS 3960
Kommentarskjema for FG