Sprinklerkonferansen 2024

Utstillere sprinklerkonferansen 2024 Påmeldingsfrist Konferansen er avsluttet

FGs målsetning er å gi alle aktører et faglig påfyll og aktuell oppdatering innen fagfeltet sprinkler og slokkesystemer ved å møte internasjonal ekspertise med utstillere og foredragsholdere fra inn- og utland.

Konferansen samler sprinklerbransjen og representanter fra forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og brannteknisk miljø. Arrangementet er åpent for alle.

Vi presenterer teknikk og ekspertise på høyeste nivå, og vi vil invitere nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

Utstillere sprinklerkonferansen 2024 
Presentasjoner fra konferansen
Bilder