Nye regler og veiledninger fra FG

Publisert

FG har oppdatert reglene for brannalarmforetak og personell, samt kontrollveiledningen for brannalarmanlegg. Oppdateringene gjelder også for Nordisk produktregistrering for innbruddsområdet.

Sammen med sertifiseringsorganene og representanter fra bransjen har FG oppdatert FG-750 og FG-760 slik at de er mer tilpasset markedets behov. Av endringer kan det nevnes:

  • Oppdaterte definisjoner
  • ABA-foretak nå kan sertifisere seg for området landbruk uten andre avhengigheter
  • Spesifisering av eksamen
  • Referanse til EKOM - Ekomnettautorisasjon
  • Fjernet krav til sentral godkjenning - Fokus på ansvarsrett
  • Presisering av sertifiserings- og resertifiseringskrav

Utgave 3 av FG-750 og FG-760

Kontrollveiledningen for brannalarm, FG-790, har blitt oppdatert med korrigeringer av skrive- og referansefeil, samt andre mindre presiseringer.

FG-790 utgave 2

På innbruddssiden har de nordiske reglene for Produktregistrering, FG-400 og Sammenligningsnøkkel, FG-410 blitt oppdatert med nye standarder.

Utgave 4 av FG-400 og FG-410