Viktig melding om produktsøknader

Ny løsning for produktsøknader er tilgjengelig.

Søknadsløsningen for produkter er ny, og omtales som FG-produkt, men i all hovedsak vil den være gjenkjennbar med den forrige løsningen.

Vi har en systemløsning som vi kaller FG-kontroll. Den inneholder prosjekterings-, kontroll- og avviksrapporter for elanlegg og sprinkleranlegg. Det er sertifiserte aktører som registrere nevnte rapporter. Eier og forsikring har tilgang til dataene. FG-produkt er en del i denne løsningen.  

Registrerte brukere kan logge inn på FG-kontroll