Nyansatt i FG

Publisert

Simen Skaara har nylig blitt ansatt som fagsjef i FG Skadeteknikk

Simen Skaara.jpegSimen Skaara har nylig blitt ansatt som fagsjef hos FG Skadeteknikk. Med sin faglige ekspertise og lange erfaring innen slokkesystemer, vil han være en uvurderlig ressurs for FGs satsing innen dette fagområdet.

Hildegunn Bjerke, lederen for FG, uttrykker stor entusiasme over Simens tilknytning til teamet. Hun ser frem til å samarbeide med ham for å videreutvikle FG-ordningene og styrke organisasjonens posisjon.

Vi er svært glade for å ha Simen på laget og er sikre på at hans bidrag vil være med på å heve FG Skadeteknikk sin standard og prestasjoner.