foto av tekniske tegninger på bord og rullet sammen Foto: ST/Adobe Stock.

Kontroll av brannsikkerhet prNS 3962 høringsutkast

Publisert

Formålet med standarden er å bidra til at brannsikkerhet i bygg samsvarer med brannkonseptet.

Standarden sin fulle tittel vil bli som følger: Brannsikkerhet - Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse, FDV- og produktdokumentasjon.

Høringen går via Standard Norge sin nettside og har høringsfrist 29. desember 2023. 

Lenke til høringen.