Sprinklerkonferansen: Fremtidens brannsikkerhet

Publisert

Sprinklerkonferansen 2024 samlet ledende eksperter og bransjeledere fra inn- og utland for å utforske nyvinninger innen sprinklerteknologi og brannbeskyttelse.

Konferansen ble avholdt 20.-21.mars på Gardermoen, i regi av FG Skadeteknikk. Med hele 22 utstillere og 270 deltakere, var dette hittil den største sprinklerkonferansen de har arrangert.

Krav til brannsikring

Det har vært en stor utvikling i krav til brannsikkerheten de siste 40 årene – både for slokkeanlegg og brannvarslingsanlegg. Forskjellige typer bygg krever ulike brannsikkerhetsstrategier. Konferansen adresserte spesifikke brannsikkerhetsutfordringer og muligheter innen ulike sektorer, inkludert bolig, industri, helsevesen og transport. Svikt i sprinkleranlegg kan ha store konsekvenser for liv og helse, men også for samfunnsmessige forhold, verdisikkerhet og miljø.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Fagsjef Håvard Grønstad. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

– Med stadig mer komplekse bygningsstrukturer og endringer i klimaet er behovet for effektive og pålitelige sprinklersystemer større enn noensinne, sier fagsjef i FG Skadeteknikk, Håvard Grønstad.

Nye teknologiske løsninger

Et sentralt tema på konferansen var ny teknologi. Det utvikles og testes nye bruksområder med løsninger som vil optimalisere ytelsen til sprinklersystemene. For overvåking og registrering av tilstand på anleggene vil sensorteknologi bli aktuelle temaer i nær fremtid.

Deltagerne fikk et innsyn i utvikling og status på arbeidet med nye installasjonsstandarder. Dette vil berøre hverdagen til samtlige deltagere.

DiBK, som representerer myndighetene, redegjorde for arbeidet med ny teknisk forskrift. Dette er et viktig og aktuelt tema for deltagerne å få et innblikk i som vil påvirke våre byggeforskrifter.

Sprinklerfaget har blitt en del av læreplanen for videregående utdanning av rørleggere. Det vil ha stor betydning for kompetansen hos aktørene.

Kontrollører av sprinkleranlegg vil også få et løft ved at det er utviklet et kurs for kontrollører, samtidig vil krav til sertifisering endres og tilpasses nye kursløp.

Årlig samling for kontrollører

Kontrollørene vil bli innkalt til en årlig fagsamling for å samstemme omfang, gjennomføring og kvalitetssikring av kontrollregimet i FG-kontroll. Dette er vårt felles kontrollsystem for kontroll av anlegg på vegne av forsikring.

Sammen bidrar dette til å gjøre brannsikkerhet mer effektiv og nøyaktig.

– Det er viktig med kontinuerlig innovasjon og samarbeid for å møte fremtidens utfordringer innen brannsikkerhet. Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i å forbedre brannsikkerheten, og dette er spennende fremskritt, sier Grønstad.

Presentasjoner Sprinklerkonferansen 2024