Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

Fra nrk.no

Skadar frå lynnedslag fordobla på tre år

Publisert: 07. juli 2015  

Skadar som følgje av lynnedslag dobla seg i åra 2011 til 2014. I fjor vart det registrert over 18.000 lynskadar her i landet, og over halvparten av dei skjedde i feriemånadene juli og august.

NRK har en nettsak om lynskader og det var en nyhetssak 6.7.2015, hvor Stine Neverdal ble intervjuet.

Gode råd om å unngå skade.


Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Tillatt med bruk av åpen flamme

Publisert: 01. juli 2015  

Det har vært unyansierte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav på ulik måte.

- Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider med enkelte forbehold, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke. 

– Det viktigste er at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet, sier Bjerke.


Rapport mars 2015

Utredning: Innstøping av sprinklerrør

Publisert: 24. april 2015  

Direktoratet for byggkvalitet har gitt Teknologisk Institutt i oppdrag å vurdere bruken av innstøpte systemer sett opp i mot krav til lekkasjesikring og mulighet for utskiftning.

Hele rapporten er tilgjengelig her. 

 


Bli FG-sertifisert for brannalarmanlegg

Sertifiseringkurs og eksamen for brannalarm

Publisert: 20. april 2015  

FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg ble iverksatt fra 1.januar 2015. Dette er nye FG-regler for sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg.

Les mer om hvordan du som tidligere har FG-eksamen kan bli resertifisert innen 31.12.2015 eller du ikke har FG-eksamen fra tidligere, men ønsker å bli sertifisert. 

Presentasjon av ny brannalarmordning


Utgave 11, 23.3.2015

FG-regler for brannalarm gårdsbruks og gartnerier

Publisert: 23. mars 2015  

FG-regler for brannalarm tilpasset gårdsbruk og gartnerier, utgave 11, ble gitt ut 23.3.2015.

Mer informasjon her.


18. og 19. mars

FG-sprinklerkonferansen 2015

Publisert: 18. mars 2015  

Årets konferanse ble gjennomført 8. og 19. mars på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen.

Innleggene og bilder fra konferansen.


Høringsfrist 23.3.2015

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

Publisert: 21. februar 2015  

FGs regler for automatiske lekkasjestoppere sendes med dette på høring.

Høringsutkast FG-regler for automatiske lekkasjestoppere 

Benytt kommentarskjema ved tilbakemelding

Frist 23.3.2015


Siste nytt

FG-regler for foretak og personell som jobber med brannalarmanlegg

Publisert: 16. februar 2015  

FG-regler for foretak og personell som skal være sertifisert for automatiske brannalarmanelgg i henhold til FGs krav er tilgjengelig her


Nye regler fra FG-innbrudd

Publisert: 02. desember 2014  

28. oktober ble en samlet bransje enige om nye regler for innbruddsalarmforetak. Reglene gjelder for foretak som skal etterleve systemkravene i FG-200:2. Foretakene skal nå dokumentere sitt kvalitetssystem og kompetanse ovenfor et sertifiseringsorgan.

19.11.14 vedtok styret til FG-innbrudd reglene som trer i kraft 1.1.2015.


21. og 22. oktober

Norsk Vanns fagtreff

Publisert: 19. oktober 2014  

Tradisjonen tro arrangerer Norsk Vann fagtreff 21. og 22. oktober. Over to dager med til sammen fem paralleller setter vi fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett.

FGs fagsjef Håvard Grønstad skal holde innlegg om forsikring og sprinklerbransjens synspunkter og erfaringer.

Program og påmelding.


Gå til nyhetsarkiv