Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

Kommersielle kjøkken

Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger

Det er utarbeidet forslag til sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Bakgrunnen er at krav om sikring av frityr trenger å tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken.

Forsikring selskapene bestemmer om, når og på hvilket forsikringsobjekt kravene skal gjelde.  

Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 word

Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 pdf


Nye regler fra FG-innbrudd

Publisert: 15. september 2015  

FG-innbrudd har revidert to eksisterende regler.

Revisjonen omfatter følgende dokumenter:

  • Sikring mot ran
  • Merkesystemer for kjøretøy og fritidsbårter

Fra nrk.no

Skadar frå lynnedslag fordobla på tre år

Publisert: 07. juli 2015  

Skadar som følgje av lynnedslag dobla seg i åra 2011 til 2014. I fjor vart det registrert over 18.000 lynskadar her i landet, og over halvparten av dei skjedde i feriemånadene juli og august.

NRK har en nettsak om lynskader og det var en nyhetssak 6.7.2015, hvor Stine Neverdal ble intervjuet.

Gode råd om å unngå skade.


Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Tillatt med bruk av åpen flamme

Publisert: 01. juli 2015  

Det har vært unyansierte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav på ulik måte.

- Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider med enkelte forbehold, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke. 

– Det viktigste er at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet, sier Bjerke.


Rapport mars 2015

Utredning: Innstøping av sprinklerrør

Publisert: 24. april 2015  

Direktoratet for byggkvalitet har gitt Teknologisk Institutt i oppdrag å vurdere bruken av innstøpte systemer sett opp i mot krav til lekkasjesikring og mulighet for utskiftning.

Hele rapporten er tilgjengelig her. 

 


Bli FG-sertifisert for brannalarmanlegg

Sertifiseringkurs og eksamen for brannalarm

Publisert: 20. april 2015  

FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg ble iverksatt fra 1.januar 2015. Dette er nye FG-regler for sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg.

Les mer om hvordan du som tidligere har FG-eksamen kan bli resertifisert innen 31.12.2015 eller du ikke har FG-eksamen fra tidligere, men ønsker å bli sertifisert. 

Presentasjon av ny brannalarmordning


Utgave 11, 23.3.2015

FG-regler for brannalarm gårdsbruks og gartnerier

Publisert: 23. mars 2015  

FG-regler for brannalarm tilpasset gårdsbruk og gartnerier, utgave 11, ble gitt ut 23.3.2015.

Mer informasjon her.


18. og 19. mars

FG-sprinklerkonferansen 2015

Publisert: 18. mars 2015  

Årets konferanse ble gjennomført 8. og 19. mars på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen.

Innleggene og bilder fra konferansen.


Høringsfrist 23.3.2015

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

Publisert: 21. februar 2015  

FGs regler for automatiske lekkasjestoppere sendes med dette på høring.

Høringsutkast FG-regler for automatiske lekkasjestoppere 

Benytt kommentarskjema ved tilbakemelding

Frist 23.3.2015


Siste nytt

FG-regler for foretak og personell som jobber med brannalarmanlegg

Publisert: 16. februar 2015  

FG-regler for foretak og personell som skal være sertifisert for automatiske brannalarmanelgg i henhold til FGs krav er tilgjengelig her


Gå til nyhetsarkiv