Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

Årets happening - kommer du?

FG-sprinklerkonferansen 21. og 22. mars 2017

Publisert: 05. januar 2017  

FGs sprinklerkonferanse holdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen tirsdag 21. mars og 22. mars.

Klikk her for påmelding.

Mange spennende innlegg og forelesere er på plass.


Høringsfrist 15. januar 2017

FG-veiledning: Kontroll av faste automatiske vannbaserte slokkeanlegg

Publisert: 06. desember 2016  

FG-veiledning for kontroll og karaktersetting av automatiske vannbaserte slokkeanlegg legges ut for en åpen høring. Utgave 4 er en fullstendig ny versjon av kontrollveiledningen. Den er mer omfattende enn tidligere versjoner og må delvis anses som et oppslagsverk og en detaljert beskrivelse av hvordan FG og forsikring ønsker at kontroll skal gjennomføres.

Klikk på overskriften for mer info og alle dokumenter.

 


28.11.2016 ble det holdt

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Publisert: 04. desember 2016  

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt.

Et økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper kan være nyttig. Med det som utgangspunkt ble det tatt initiativ til et fellesmøte. I møtet ble det orientert om Vannskadekontoret som jobber bredt med å forebygge vannskader, utførte, påbegynte og kommende prosjekter. Det var 25 representanter fra 15 forsikringsselskaper til stede på møtet.

Klikk på overskriften for program og presentasjonene.


FG-veiledning for vanntåkesystemer FG-950:3

Publisert: 30. november 2016  

Utgave 3 av vanntåke veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.

Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon hvor en bred sammensatt gruppe fra bransjen, forsikring og myndigheter har deltatt. Det er viktig å merke seg at en veiledning ikke er et regelverk. Hensikten er å beskrive anbefalinger, henvisninger til standarder og angi føringer i forhold til realisering av et prosjekt.

FG-veiledning for vanntåkesystemer utgave 3 1.12.2016.pdf


Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss?

Publisert: 11. november 2016  

I samarbeid med DSS arrangerer NSR et frokostseminar om "Sikring" den 12 desember kl 0830 i R5, Regjeringskvartalet.  Lenke til arrangementet finnes her


HØRINGSFRIST 11. november

FG-veiledning for vanntåkesystemer, FG-950

Publisert: 28. oktober 2016  

Revisjon av veiledningen legges ut for en kort åpen høring hvor foretak, organisasjoner og kompetente fag personer inviteres til å sende inn forslag til rettelser og korrigeringer. 

Bakgrunn for revisjon er en modernisering av veiledningen i forhold til nye publiserte og igangsatte standarder på vanntåkeområdet.

Klikk her for all info.


Nye regler for sikring av motorvognforhandlere

Nye regler fra FG-innbrudd

FG har utarbeidet nye regler for sikring av motorvognforhandlere. Revisjonen er gjort i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund, NBF.

De nye reglene er gyldige fra 1. januar 2017 og kan lastes ned i lenken. Lenke til motorvognforhandler

NBF har samtidig revideret sine anbefaliger til oppbevaring av bilnøkler Lenken finnes under. Lenke til anbefalingen


Samling for innbruddsalarmforetak

Publisert: 19. september 2016  

FG ønsker å samle bransjen for innbruddsalarmforetak den 9. november. Invitasjonen er rettet mot både FG-godkjente og ikke-godkjente IAS-foretak, samt for andre relevante bransjer.

Påmelding gjøres her: https://events.provisoevent.no/finansnorge/events/IAS-samling/register


Tilgang til FG-kontroll

Publisert: 10. august 2016  

FG-kontroll er en database for blant annet registrering av elkontroller. Sertifiserte kontrollører gis tilgang til databasen FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

For tilgang sendes kopi av aktuelle sertifikater iht. NEK 405-serien til

Klikk her for mer info om elkontroll.


Hvem registrerer anlegg nummer 10.000?

Sommerkonkurranse

Sprinklerdatabasen (ESS) brukes til å registrere utførte kontroller av sprinkleranlegg. 

Fredag 10. juni like før klokka 11 ble anlegg nummer 10.000 registrert i databasen ESS.

Geir Gabrielsen, Apply TB, er vinneren av sommerkonkurransen og blir premiert med en radio. FG gratulerer.


Gå til nyhetsarkiv