Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

19. april, Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen

FG-seminar om elkontroll 19. april 2016

Seminaret om elkontroll ble holdt 19. april 2016 med 85 deltakere som i all hovedsak er personer som er sertifiserte for elkontroll i henhold til normene fra Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK) og forsikringsansatte. Det var godt engasjement og gode innspill.

Program for FG-seminar for elkontroll 19.4.2016


Kurs 1. og 2. juni 2016

Design and Installation of Automatic Sprinkler Systems to FM Globals Standards

Publisert: 11. april 2016  

Utvikling av kurstilbud er et prioritert område for FG. Grunnleggende kurs har stor suksess men også videregående prosjekterende har hatt stor nytte av NFPA-kursene som er arrangert av Tyco i Sverige. 

FM Global ble introdusert på Sprinklerkonferansen 2016, og en videre oppfølging er at Teknologisk Institutt i Haugesund tilbyr kurs for videregående i samarbeide med FM Global den 1. til 2. juni 2016.


Byggeindustrien, innlegg:

Konstruktivitet er nøkkelen

Publisert: 19. mars 2016  

Sannheten om sprinklersystemer er en eventyrlig lang suksesshistorie som andre bransjer bare kan misunne oss. Men hvor flinke er bransjen til å videreformidle viktige opplysninger som bransjen selv tar som en selvfølge? 

Les artikkelen på bygg.no

 


Innlegg og bilder

FG-sprinklerkonferansen 15. og 16. mars 2016

Publisert: 15. mars 2016  

FG-sprinklerkonferansen arrangeres 15. og 16. mars.

Klikk her for en oppsummering, innlegg og bilder.


15.-16. mars, Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen

FG-sprinklerkonferansen 2016

Sprinklerkonferansen er den årlige og nødvendige møteplassen for alle som er involvert med og i sprinklerbransjen. Ulike fagfelt, organisasjoner og virksomheter møtes for å utveksle erfaringer og bli faglig oppdatert. Sprinklerkonferansen er FG og forsikringens viktigste forum for informasjon.

Programmet, konferansen starter tirsdag den 15. mars kl. 10.00 med registrering, kaffe og utstillere på plass fra kl. 09.00, møtet avsluttes kl. 15.00 onsdag den 16. mars.

Konferansen er fulltegnet, klikk her for å bli satt opp på ventelisten


KS Bedrift holdt seminar 12.1.2016

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Publisert: 14. januar 2016  

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og trafikkfaren og gir redusert støy.


Fastsettelse av forskrift om brannforebygging

Publisert: 12. januar 2016  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, opplyser DSB.

Forskriften finner du her.

Veiledningen finner du her.


Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Publisert: 18. desember 2015  

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og tiltak.

Det er i et notat, klikk her, gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015.

Notatet refererer videre til et igangsatt prosjekt «Anvendelse av innvendig galvaniserte rør i sprinkleranlegg, korrosjonsproblematikk, konsekvens og tiltak»


1.12.2015

Ny utgave av FG-regler for lekkasjestoppere

Publisert: 01. desember 2015  

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere (FG-600:2) er revidert og trådte i kraft 1.12.2015.

De viktigste endringene er at type lekkasjestopper ikke lenger inndeles i to ulike kategorier og at produktene skal Teknisk Godkjenning.

Se temasiden for detaljert info.   


Er det tillatt å smelte snø og is med åpen flamme?

Taktekking på vinteren

Nye byggeprosjekter ferdigstilles året rundt og det er også behov for å tekke tak på vinterstid. Når det gjelder rehabilitering av tak er vårt inntrykk at takentreprenørene forsøker å legge dette arbeidet til en tid på året hvor taket er fritt for snø og is, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge.

Fra tid til annen oppstår det plutselige lekkasjer som gjør at tak og takbelegg må utbedres. Smelting av snø og is med bruk av åpen flamme krever spesielt stor aktsomhet og må gjøres i tråd med sikkerhetsforskriftens strenge krav.


Gå til nyhetsarkiv