Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

15.-16. mars, Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen

FG-sprinklerkonferansen 2016

Publisert: 04. februar 2016  

Sprinklerkonferansen er den årlige og nødvendige møteplassen for alle som er involvert med og i sprinklerbransjen. Ulike fagfelt, organisasjoner og virksomheter møtes for å utveksle erfaringer og bli faglig oppdatert. Sprinklerkonferansen er FG og forsikringens viktigste forum for informasjon.

Konferansen starter tirsdag den 15. mars kl. 10.00 med registrering, kaffe og utstillere på plass fra kl. 09.00, møtet avsluttes kl. 15.00 onsdag den 16. mars. Påmeldingsmulighet kommer snart.


KS Bedrift holdt seminar 12.1.2016

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Publisert: 14. januar 2016  

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og trafikkfaren og gir redusert støy.


Fastsettelse av forskrift om brannforebygging

Publisert: 12. januar 2016  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, opplyser DSB.

Forskriften finner du her.

Veiledningen finner du her.


Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Publisert: 18. desember 2015  

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og tiltak.

Det er i et notat, klikk her, gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015.

Notatet refererer videre til et igangsatt prosjekt «Anvendelse av innvendig galvaniserte rør i sprinkleranlegg, korrosjonsproblematikk, konsekvens og tiltak»


1.12.2015

Ny utgave av FG-regler for lekkasjestoppere

Publisert: 01. desember 2015  

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere (FG-600:2) er revidert og trådte i kraft 1.12.2015.

De viktigste endringene er at type lekkasjestopper ikke lenger inndeles i to ulike kategorier og at produktene skal Teknisk Godkjenning.

Se temasiden for detaljert info.   


Er det tillatt å smelte snø og is med åpen flamme?

Taktekking på vinteren

Nye byggeprosjekter ferdigstilles året rundt og det er også behov for å tekke tak på vinterstid. Når det gjelder rehabilitering av tak er vårt inntrykk at takentreprenørene forsøker å legge dette arbeidet til en tid på året hvor taket er fritt for snø og is, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge.

Fra tid til annen oppstår det plutselige lekkasjer som gjør at tak og takbelegg må utbedres. Smelting av snø og is med bruk av åpen flamme krever spesielt stor aktsomhet og må gjøres i tråd med sikkerhetsforskriftens strenge krav.


Kommersielle kjøkken

Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger

Det er utarbeidet forslag til sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Bakgrunnen er at krav om sikring av frityr trenger å tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken.

Forsikring selskapene bestemmer om, når og på hvilket forsikringsobjekt kravene skal gjelde.  

Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 word

Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 pdf


Nye regler fra FG-innbrudd

Publisert: 15. september 2015  

FG-innbrudd har revidert to eksisterende regler.

Revisjonen omfatter følgende dokumenter:

  • Sikring mot ran
  • Merkesystemer for kjøretøy og fritidsbårter

Fra nrk.no

Skadar frå lynnedslag fordobla på tre år

Publisert: 07. juli 2015  

Skadar som følgje av lynnedslag dobla seg i åra 2011 til 2014. I fjor vart det registrert over 18.000 lynskadar her i landet, og over halvparten av dei skjedde i feriemånadene juli og august.

NRK har en nettsak om lynskader og det var en nyhetssak 6.7.2015, hvor Stine Neverdal ble intervjuet.

Gode råd om å unngå skade.


Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Tillatt med bruk av åpen flamme

Publisert: 01. juli 2015  

Det har vært unyansierte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav på ulik måte.

- Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider med enkelte forbehold, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke. 

– Det viktigste er at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet, sier Bjerke.


Gå til nyhetsarkiv