Tekst:
Stor tekststørrelse

Om FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. 

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Mer info

28.11.2016 ble det holdt

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Publisert: 04. desember 2016  

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt.

Det er derfor behov for økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper. Det er selskapsrepresentantene som har tatt initiativ til et fellesmøte for å drøfte ulike problemstillinger med støtte av Finans Norge.

Klikk på overskriften for program og presentasjonene.


FG-veiledning for vanntåkesystemer FG-950:3

Publisert: 30. november 2016  

Utgave 3 av vanntåke veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.

Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon hvor en bred sammensatt gruppe fra bransjen, forsikring og myndigheter har deltatt. Det er viktig å merke seg at en veiledning ikke er et regelverk. Hensikten er å beskrive anbefalinger, henvisninger til standarder og angi føringer i forhold til realisering av et prosjekt.

FG-veiledning for vanntåkesystemer utgave 3 1.12.2016.pdf


Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss?

Publisert: 11. november 2016  

I samarbeid med DSS arrangerer NSR et frokostseminar om "Sikring" den 12 desember kl 0830 i R5, Regjeringskvartalet.  Lenke til arrangementet finnes her


HØRINGSFRIST 11. november

FG-veiledning for vanntåkesystemer, FG-950

Publisert: 28. oktober 2016  

Revisjon av veiledningen legges ut for en kort åpen høring hvor foretak, organisasjoner og kompetente fag personer inviteres til å sende inn forslag til rettelser og korrigeringer. 

Bakgrunn for revisjon er en modernisering av veiledningen i forhold til nye publiserte og igangsatte standarder på vanntåkeområdet.

Klikk her for all info.


Nye regler for sikring av motorvognforhandlere

Nye regler fra FG-innbrudd

FG har utarbeidet nye regler for sikring av motorvognforhandlere. Revisjonen er gjort i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund, NBF.

De nye reglene er gyldige fra 1. januar 2017 og kan lastes ned i lenken. Lenke til motorvognforhandler

NBF har samtidig revideret sine anbefaliger til oppbevaring av bilnøkler Lenken finnes under. Lenke til anbefalingen


Samling for innbruddsalarmforetak

Publisert: 19. september 2016  

FG ønsker å samle bransjen for innbruddsalarmforetak den 9. november. Invitasjonen er rettet mot både FG-godkjente og ikke-godkjente IAS-foretak, samt for andre relevante bransjer.

Påmelding gjøres her: https://events.provisoevent.no/finansnorge/events/IAS-samling/register


Tilgang til FG-kontroll

Publisert: 10. august 2016  

FG-kontroll er en database for blant annet registrering av elkontroller. Sertifiserte kontrollører gis tilgang til databasen FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

For tilgang sendes kopi av aktuelle sertifikater iht. NEK 405-serien til

Klikk her for mer info om elkontroll.


Hvem registrerer anlegg nummer 10.000?

Sommerkonkurranse

Sprinklerdatabasen (ESS) brukes til å registrere utførte kontroller av sprinkleranlegg. 

Fredag 10. juni like før klokka 11 ble anlegg nummer 10.000 registrert i databasen ESS.

Geir Gabrielsen, Apply TB, er vinneren av sommerkonkurransen og blir premiert med en radio. FG gratulerer.


Sprinklerkursene ble en suksess fra første dag

FG stiller krav om oppdatert kompetanse, en nødvendighet i dagens marked

Publisert: 09. juni 2016  

I løpet av 4 år har nå 567 fagpersoner sertifisert seg innen sprinkler. I tillegg har samlet 120 foretak gjort det samme. Det er FG-900:2 for personell og FG-910:2 for foretak som er grunnlaget for sertifiseringen.

Enda flere har i samme periode deltatt på kursene som kvalifiserer for denne sertifiseringen. Dette har bidratt til økt kompetanse for de som jobber med dette fagområdet.

"Vi registrerer at stadig flere utlysninger knyttet til automatiske slokkeanlegg krever at leverandøren har FG-sertifikat", sier fagsjef Håvard Grønstad.


Har du tatt deg vann over hodet?

Sprinkleranlegg gir økt brannsikkerhet. Sprinkleranlegg må følges opp med kontroll. Det krever myndighetene og det krever forsikringsselskapene. Dette er eiers ansvar.

FG har en gjennomarbeidet ordning som sikrer kompetente kontrollører. Kontrollørene forplikter gjennom sin sertifiseringsavtale å dokumentere sine kontroller i FGs database. Det er kun sertifiserte kontrollører som kan rapportere i databasen til FG som bidrar til at eier med sikkerhet vet at rette vedkommende utfører arbeidet og eier får en god rapportoversikt som også peker på eventuelle avvik. Eier og forsikringsselskapet kan effektivt dele informasjon via databasen og ha en dialog om sikringsanlegget. Forsikringsselskapene har behov for å være kjent med kontrollrapportene for å vite at grunnlaget for forsikringsavtalen er riktig.

Databasen ble etablert i 2004. Den inneholder kontrollrapporter for nesten 10.000 anlegg. Databasen gir et godt utgangspunkt for oppfølging og kvalitetssikring av aktørene i ordningen. FG jobber kontinuerlig med kvalitet i alle ledd.

Finn en FG-kontrollør her.


Gå til nyhetsarkiv