Publisert:

Utvikling FG-kontroll

Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha ett sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

 

07.02.2020 07:45

Flere av brukerne av systemet har meldt om treghet i FG-kontroll. Vi har forsøkt å fjerne noen av årsakene til dette. Dere vil derfor ikke få opp kundelisten eller listen med anlegg på forsiden, dere må starte med å søke opp kunde navn eller adresse for å få opp forslag og resultat. Dere vil få mulighet til å søke opp gule, grønne og røde anlegg, men denne funksjonen må utviklere jobbe litt med før er på plass igjen. 

Utvikling FG-kontroll for sprinklerkontrollrapport: 

Per 16. desember er vi godt i gang med eksterne tester av systemløsningen for sprinkler. Vi er nå i sluttfasen hvor vi avdekker eventuelle feil og jobber med å utvikle nye forenklede funksjoner vi ser det er behov for. 

Sprinkler er per i dag første prioritet for vårt utviklingsteam. Vi har allerede en brukergruppe som benytter sysemløsningen (elkontroll, forsikring og eiere av elanlegg) og vi vil derfor også prioritere feilrettinger og små justeringer for disse brukerene.

Per i dag har vi ingen eksakt dato for ferdigstillelse. Vi vil fortløpende melde status via denne siden.  

 

Liten feil i systemet vi jobber med å få løst: 

Det er meldt om feil i sortering i foretakets anlegg. Der det ligger mange anlegg kan man oppleve å måtte bla gjennom tomme sider når man sorterer på statusfarge. Dette jobber vi med å få løst. 

"Dagens" tips og funksjoner - elkontroll : 

1. Det er nå mulig å slette røde anlegg, følg brukerveieldning via nettsiden

2. Kun TG3 og TG2 feil som trigger "Ja" for om anlegget har feil, men alle TG-feil skal registreres inn, totalen per TG-kategori som er avdekket for hele kontrollen/eiendommen. 

3. Der det er krav til termografering og elkontroll, begge rapporter må lastes opp i samme kontroll. Termografirapport skal ikke lastes opp alene uten kontrollrapport. Les mer om kontrollklasser - elkontroll. 

4. Det er kontrolløren som foretok kontrollen som også skal registere avvikslukking. Alle avvik i TG2 og TG3 skal være lukket før en avvikslukkingsrapport registreres. 

5. Vi har fjernet "ny kunde" knapp fra oversiktsbildet som innlogget. Start ny registrering av anlegg via adresse søk feltet, finn bygg og eiendom først, og registrer/koble eier etter bygninger er valgt. 

6. Ny aktør (eier) som ikke har eiendomsknytning vil ikke vise funksjoner (registrere kontroll, endre informasjon o.l) via kundekortet før det er knyttet eiendom og anlegg.

7. Husk å sjekk at elkontrollen registreres med korrekt intervall. Dette gjøres via Bygg/anlegg fanen i elkontroll registreringen, i informasjonen under hver bygning. 

8. Ved avvikslukking skal det lastes opp en avvikslukkingsrapport.  Eier eller installatør må sende avvikslukkingsrapport til kontrolløren som skal registrere avvikslukking. Det skal kun registreres avvikslukking når alle TG3 og TG2 avvik er lukket . (både feil avdekket ved kontroll iht NEK 405-3/NEK 405-2 og avvik avdekket ved kontroll iht NEK 405-1).

Tidligere meldt status

Her ligger tidligere publiserte feilemeldinger i logg. Disse slettes etter en tid, men er mulig å søke i en periode.