Publisert:

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

Hvem har tilgang?

Eier av elanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll. Kontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Eier av sikringsanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontrollKontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. På sikt vil dette gjelde også for forsikringsselskaper og meglere som ikke er medlem av Finans Norge. For ikke-medlemmer vil det påløpe en årlig kostnad når vi får på plass en slik tilgangsordning. Dette håper vi er på plass i løpet av vinteren 2021/2022.

Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

Elkontroll (NEK 405-1, 2, 3 og 4): Sertifiserte foretak og kontrollører blir listeført hos sertifiseringsorganene Nemko og DNV. Vi oppfordrer alle til å bli registrert i FG-kontroll, da dette er databasen hvor forsikringskunder velger sin kontrollør.

Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganene DNV GL / Nemko og registrering inn i FG-Kontroll. For å bli registrert som sertifisert elkontrollør eller oppdatere sertifisering må det sendes en kopi av sertifiseringen inn til vår e-post adresse: fg@fgkontroll.no

Sprinkler (FG:900/FG:910): Kursing og sertifisering utføres av Kiwa. På grunn av GDPR har vi ikke mulighet å registrere inn nye brukere uten samtykker. Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll. 

Brannalarm (FG:750/FG:760): Kursing kan gjennomføres via Kiwa, Com con AS,

Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent eksamen og sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll.

Foretak og kontrollører som er registrert og bruker FG-kontroll

Nemko sin listeføring av foretak og kontrollører

DNV GL sin listeføring av foretak og kontrollører

Tilgang til FG-kontroll som elkontrollør

Tilgang til FG-kontroll som sprinklersertifisert

Tilgang til FG-kontroll som brannalarmsertifisert