Publisert:

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

Hvem har tilgang?

Eier av elanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll. Kontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Eier av sikringsanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontrollKontrollforetakene vil være den som registrerer inn eier av anlegget. Det gis automatisk tilgang når en aktør registreres inn. 

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. For ikke-medlemmer vil det påløpe en årlig kostnad når vi får på plass en slik tilgangsordning. Kostnad er ikke enda på plass, men vi håper dette er på plass i løpet av vinteren 2022/2023.

Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

Elkontroll (NEK 405-1, 2, 3 og 4): Sertifiserte foretak og kontrollører blir listeført hos sertifiseringsorganene Nemko og DNV. Vi oppfordrer alle til å bli registrert i FG-kontroll, da dette er databasen hvor forsikringskunder velger sin kontrollør.

Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganene DNV GL / Nemko og registrering inn i FG-Kontroll. For å bli registrert som sertifisert elkontrollør eller oppdatere sertifisering må det sendes en kopi av sertifiseringen inn til vår e-post adresse: fg@fgkontroll.no

Sprinkler (FG:900/FG:910): Kursing og sertifisering utføres av Kiwa. På grunn av GDPR har vi ikke mulighet å registrere inn nye brukere uten samtykker. Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll. 

Det er krav til at både foretak og personell er sertifisert for å listeføres i FG-kontroll. 

Brannalarm (FG:750/FG:760): Kursing kan gjennomføres via Kiwa, Com con AS,

Send mail til fg@fgkontroll.no etter godkjent eksamen og sertifisering om du/foretaket ønsker oppføring i FG-kontroll. Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganet og registrering i FG-kontroll. 

Det er krav til at både foretak og personell er sertifisert for å listeføres i FG-kontroll. 

 

Hva trenger vi av opplysninger: 

1. Organisasjonsnummer og navn på foretak med eventuell info om avdeling. Epostadresse som skal ligge mot foretaket. Denne epostadressen vil motta automatiske varsler om kontroll fra løsningen. 

2. Navn, epostadresse og telefonnummer til den som skal registreres inn.

3. Kopi av sertifisering, det er ikke tilstrekkelig med kursbevis

4. Gjelder det registrering av elkontrollforetak er det også krav om registrering i virksomhetsregisteret. Kopi av oversikt på dette eller link til oppføring må legges med henvendelsen. 

Foretak og kontrollører som er registrert og bruker av FG-kontroll

Nemko sin listeføring av foretak og kontrollører

DNV GL sin listeføring av foretak og kontrollører

 

Skadetakst, tilstands- eller tredepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst) - NEK 405-20

FG-kontroll listefører ikke NEK 405-20 per i dag. Informasjon om sertifiserte personer og foretak finnes på sidene til Nemko og DNV. 

DNV

Nemko